...............MOOIE . LANGEAFSTANDSPADEN
. NEDERLAND .

 

Veel landen, waaronder Nederland hebben een overkill aan routes met nogal
wat kaf tussen het wandelkoren. Daarom maak ik hier een "beginnetje" van een
lijst met de "mooie" langeafstandspaden.

Onderverdeling langeafstandspaden:
We verdelen ze in LAW's en Streekpaden.
• LAW's zijn doorgaande wandelroutes; wit-rood gemarkeerd.
• Streekpaden daarentegen rondwandelingen; geel-rood gemarkeerd.
Deze indeling is heel zinnig, omdat de Streekpaden gemiddeld wat mooier zijn
dan de LAW's. Men heeft daar minder last van zwakke verbindingsstukken tus-
sen de mooie deeltrajecten.

  1. LAW's:

De beste zijn:


1. Pieterpad LAW 1 - landschappelijk mooi , tevens
................................. - het best verzorgde pad, d.w.z. goede markering en
................................... ideale dagetappes, etc.

2. Trekvogelpad LAW 2 - landschappelijk het mooist, maar het pad is
.......................................... minder verzorgd, d.w.z. minder goede markering,
.......................................... minder ideale dagetappes, etc )

Vergeleken met de bekende paden in Duitsland, Frankrijk en Engeland is alleen het Pieterpad van voldoende kwaliteit. Toch kan ik je het Trekvogelpad ook wel aanbevelen, al was het maar om je eigen land te leren kennen.
Trekvogelpad, droogmakerij de Schermer.

  2. Streekpaden:
.. Mooie streekpaden zijn van noord naar zuid:

Drenthepad SP 6

Twentepad SP 2

Veluwe Zwerfpad SP 16 (het gebied is mooi, maar het pad is
.. meer een netwerk van paden, dan een meerdaagse rondwandeling.

Maas-Niederrheinpad SP 10

Krijtlandpad SP 7

Drenthepad, Museumdorp Orvelte
Weet je aanvullingen en verbeteringen van deze tekst?
Graag een e-mail naar:

e-mailadres

En tot slot: veel wandelplezier !
Piet Smulders

. ... . ... .