.
.................................
DRENTHEPAD
. Meerdaags circuit vanuit Beilen (kloksgewijs) 324 km .

 

Drenthe, een geweldige provincie voor fietsers en wandelaars.
Haar troeven zijn:
.
• het esdorpenlandschap,
• de natuurgebieden (helaas van postzegelformaat),
• en ten slotte de rust.


Drenthepad:
Dit langeafstandspad is één van de Streekpaden van het NIVON.
Het is min of meer een "Rondje Drenthe".
Ik heb het pad gelopen met rugzak en tent. Hierbij werd wildgekampeerd.
Desgewenst kun je natuurlijk ook elke dag een camping nemen of B & B.


Fotoalbum:

Nog geen gevonden.


Begin- en eindpunt:
Men begint en eindigt in Beilen en loopt
met de wijzers van de klok mee.

Situering.. ROUTE DRENTHEPAD (ingetekend op een geografische overzichtskaart)
Kaart Drenthepad
Met een symbooltje staan de hunebedden aangegeven in de kaart.
Veruit de meeste hunebedden liggen op de Hondsrug.
Midlaren en Bronneger hebben een hunebeddenpaar; Emmen zelfs een hunebeddentrio.

.
Drenthe kent drie nationale parken:
1. NP Drents-Friese Wold,
.. 2. NP Dwingelderveld en .. 3. het NP Drentsche Aa
( Deze laatste is het noordelijke deel van het Nationaal beek- en esdorpen-
landschap Drentsche Aa
( het gedeelte ten noorden van de autosnelweg Assen - Gieten)


Lengte en tijdsduur: 324 km.
Als je deze wandeltrektocht met een lichte dagrugzak loopt, terwijl je
.. de hoofdbagage laat bezorgen, kun je het traject in 16 dagen doen.
Ga je echter met
trekkingrugzak en tent dan heb je zo'n indeling niet
.. nodig. Je bent dan vrij in doen en laten en kunt 's avonds altijd wel een
.. tentplek
vinden.
.. Je hebt dan wel 6 dagen méér nodig, omdat je met een trekkingrugzak
.. minder kilometers per dag aflegt.


Zwaarte:
Lichte dagwandelingen.


Routemarkering: goed.
Kijk ook even op Nieuw venster www.nivon.nl/wandelen/actueel.asp?.......
of er routewijzigingen zijn.


.
Holtingerzand
Holtingerzand.


Populaire trajecten:
01. Beilen – Ruinen ... 20 km
04. Diever – Appelscha ........ 21 km
07. Roderesch – Peizerwold, N372 ... 25 km
10. Zuidlaren – Gieten ... 18 km
14. Sleen – Nieuw Balinghe ... 24 km
16. Westerbork – Elp ... 13 km
18. Hooghalen – Beilen ... 19 km


Bevoorrading:
Levensmiddelen: Geen probleem: je passeert de meeste dagen wel
.. een dorpje.
Drinkwater: Er waren voldoende huizen onderweg, waar je dat kunt
.. vragen.


Wildkamperen: geen probleem.


Verdere wandelmogelijkheden in Drenthe:
Wat langeafstandspaden betreft, komt een gedeelte van het
.. Pieterpad deel 1 in aanmerking. Het maakt o.a. gebruik van de
.. Rolderrug. Deze rug ligt ten westen van de Hondsrug en parallel
.. daaraan. Ze is iets lager dan de Hondsrug. Erop liggen de dorpen:
.. Rolde, Grolloo, Schoonloo, De Kiel, Schoonoord, Noord-Sleen en Sleen
.. (zie bovenste kaart). Het Oranjekanaal in Schoonoord snijdt er dwars
.. doorheen. Daar is deze rug goed zichtbaar doordat voor het kanaal
.. een diepe ingraving gemaakt moest worden.
.. Begin dit traject in Schipborg (ten zuiden van Zuidlaren) en eindig het
.. in Sleen.
Bij de dagwandelingen zijn de zeven mooiste knapzakroutes zeer
.. geschikt.


Wandelweer:
Nieuw venster
www.weer.nl/wandelweer.html?region=0


Diever
Diever.
.

Sleen.


Eindbeoordeling:
Er is bij dit pad geen top trail-gedeelte van minimaal 30 km te vinden.
De route is daarvoor een te snelle afwisseling van mooie en minder
mooie gedeelten. Wel is de route als geheel erg aardig.
Toch is er een verbetering gewenst, namelijk:
de saaie, rechte bos- en heidewegen.
Op het Dwingelderveld was er bijvoorbeeld geen leuk voetpaadje over
de heide. Het Drenthepad volgde daar een druk, kaarsrecht fietspad.
Typisch Nederland. In ons land is zelfs Natuurmonumenten wandelaar-
onvriendelijk.
Voor wandelaars zijn er in Nederland veel te weinig speciaal aangelegde
voetpaadjes en er komen er niet veel bij. Het wordt tijd dat de wandel-
organisaties de werkwijze van de MTB-clubs gaan kopiëren.
Deze realiseren wel ieder jaar nieuwe MTB-routes.
Tot dan gebruik ik hun mountainbikeroutes voor mijn wandelingen
.
En hierin sta ik niet alleen. Bij Emmen zag ik de geelrode markering
meeliften op de paaltjes van de MTB-route. Een prima oplossing.
Mijn advies: volg waar mogelijk deze MTB-routes. Ze staan met *** -lijnen
ingetekend op de
Wandelkaarten van Staatsbosbeheer (Zie hieronder).Pinetum Ter Borgh (Anloo).
.

Mantingerzand.


Beste websites:
Nieuw venster http://wandelnet.nl/drenthepad-sp-6
.... Kijk hier ook vooraf naar de routewijzigingen.
Nieuw venster www.oppad.nl/?bestemming=zwerven-door-drenthe


Drenthepad
Aan het Drenthepad.
.
.
Museumdorp Orvelte, hoofdstraat.

 

Meer dan 10 hunebedden onderweg:

Hoe het ze lukte weet niemand, maar vroege landbouwers in deze
streken wisten loodzware keien te versjouwen om er graven mee te
bouwen. 'Hunebedden' worden ze genoemd, en ze zijn zo'n 5000 jaar
oud.
Je ziet ze in Drenthe, Groningen, Noord-Duitsland en Denemarken.

Ook 5000 jaar geleden, woonden er mensen in de Lage Landen. Het
weinige dat zij hebben nagelaten, ligt meestal verscholen in de grond.
Maar in de provincie Drenthe liggen hun sporen gewoon aan de
oppervlakte. Het gaat om hunebedden, reusachtige steenformaties die
door mensenhanden geordend en op elkaar gestapeld zijn.
Ze dienden als begraafplaats.
Dat soort stenen grafkamers was in die tijd niet ongewoon.
Maar lang niet overal zijn ze gebouwd met zulke grote zwerfstenen.
Die waren vooral te vinden in Drenthe, Noord-Duitsland en Dene-
marken. Zij moeten daar tijdens een van de ijstijden, zo'n 150.000 jaar
geleden, terecht zijn gekomen.

Hunebed.

Bij opgravingen in en rond hunebedden zijn geen skeletten gevonden -
die zijn na al die duizenden jaren helemaal vergaan - maar wel
grafgeschenken, die aan de gestorvenen werden meegegeven voor in
het hiernamaals.
Onder die geschenken bevonden zich ook bijzondere potten, die naar
hun vorm 'trechterbekers' worden genoemd.
Op basis van zulke en andere bodemvondsten hebben archeologen zich
een beeld kunnen vormen van de levenswijze van de eerste generaties
landbouwers.
Zij lieten als eersten in deze streek het bestaan als jager en verzamelaar
achter zich en vestigden zich op een vaste plek.
Zij woonden in lemen boerderijen, hanteerden houten en stenen
werktuigen en maakten dus potten om voorraden in te bewaren.
Ongetwijfeld hebben zij ook afspraken gemaakt over bezit en
rechtspraak, maar hoe die luidden is niet meer te achterhalen, omdat
deze vroege boeren geen schrift kenden. Hun samenleving was een
schriftloze samenleving.
Hoe deze mensen in staat zijn geweest om zonder machines stenen
van de grond te krijgen die soms wel 20.000 kilo wegen, is ook nog
steeds niet helemaal duidelijk. Waarschijnlijk maakten ze van grond
een 'oprit', en gebruikten ze ronde stammetjes om de steen overheen
te laten rollen.
Als de stenen op hun plek lagen, werd de grond eronder weg gegraven,
zodat een grafkamer ontstond.

In Drenthe zijn nog ruim vijftig hunebedden bewaard gebleven, en nog
twee in Groningen. Het moeten er echter veel meer zijn geweest, want
in de loop der eeuwen zijn heel wat hunebedden verdwenen,
bijvoorbeeld omdat de stenen als bouwmateriaal werden gebruikt.

In Drenthe liggen de meeste hunebedden in het Hondsruggebied.
Ze zijn vrij toegankelijk en gemakkelijk te vinden en ontsloten door
vele wandel- en fietsroutes.
Bij ieder hunebed staat een informatiebord.
Warm aanbevolen is ook de onderstaande prachtige gids:

1. Gids voor de hunebedden in Drenthe
... en Groningen,
... Wijnand van der Sanden,
... Uitg: W Books.

... De gids is te bestellen bij:
... Reisboekwinkel de Zwerver
... (webshop voor reisgidsen en landkaarten) 

 


2 . Goede achtergrondinfo vind je ook op: www.hunebeddenninfo.nl

Megaliet ... = een monument als een menhir of een dolmen,
..................... gemaakt van grote ruwe stenen.
..................... Het stamt uit de prehistorie, in het bijzonder
..................... de Nieuwe Steentijd (Neolithicumen) en de Bronstijd.

Menhir ...... = een lange, zelfstandige, megalithische, rechtopstaande
...................... steen (denk aan Obelix, wandelend met zo'n steen ! ).

Dolmen...... = een megalithisch monument van ten minste één
.....................
deksteen die op.ten minste twee rechtopstaande
..................... stenen (draagstenen)
rust, zodat zeker één.kamer.
...................... wordt gevormd.
...................... De term wordt vooral in Franstalig gebied gebruikt
...................... voor wat we hunebed noemen in Nederland,
......................
Riesengrab in Duitsland en passage grave
...................... (vanwege de ingang in zulke graven) in Engeland.

Hunebed.....= min of meer synoniem aan dolmen.
...................... Het gaat om monumenten zoals we ze in het
...................... noordoosten van Nederland en het aangrenzende
...................... deel van Duitsland aantreffen.

 


Wandelgids en kaartmateriaal: Drenthepad wandelgids
.

Nieuw venster http://webshop.wandelnet.nl/webwinkel/...
Knapzak ABC boekje

Nieuw venster Knapzak ABC van Drenthe
.... Bertus Boivin
.... (InBoekvorm) |

Wandelkaarten Staatsbosbeheer:


Nieuw venster . 8. Drents-Friese wold
Nieuw venster 10. Midden-Drenthe
Nieuw venster 12. Zuidoost-Drenthe
Nieuw venster 39. Dwingelderveld

Met deze kaarten kun je over de mooie mountainbikeroutes ( MTB-routes) wandelen.


Evt. de ANWB Topografische kaarten 1: 50.000
Ze kunnen als overzichtskaarten nuttig zijn.

Nieuw venster 6 Drenthe West
Nieuw venster
7 Drenthe Oost

Te bestellen bij:
Reisboekwinkel de Zwerver ( webshop voor reisgidsen en landkaarten)  

... Deze wandelsite is niet-commercieel, onafhankelijk en gratis.
... Dat is enkel mogelijk door steun van de bezoekers.
...
... Heb je hier goede info gevonden, toon dan je waardering door een
... kleine donatie voor het vele werk.
... .Zo kan de website ook gratis blijven en uitgebouwd worden!

............................................... .
... • Betaal met deze knop in een paar klikken via je eigen PayPal-saldo.
... • Heb je zelf nog geen PayPal-rekening, dan kun je toch via PayPal
...... vanaf j
e creditcard geld overmaken.

....Uiteraard kun je ook doneren door overschrijving op mijn
.. ING-bankrekening:

.. IBAN : NL38 INGB 0003 5057 89
.. BIC : INGBNL2A
.. t.n.v. P. C.M. Smulders.


Weet je aanvullingen en verbeteringen van deze tekst?
Graag een e-mail naar:

e-mailadres

 

. .... . .... .

LAATST BIJGEWERKT : 7-1-2019