.
 

.
......... GORGES DU VERDON (GR 4)
. ............ Riez – Castellane . = . 5 dagen

. . GR 4 : . MOOISTE DEEL . RIEZ CASTELLANE .
.

 

De Verdon-kloof in de Haute Provence:.
Gedurende miljoenen jaren heeft de
Verdon-rivier een grote canyon
uitgeschuurd in een kalksteen-
plateau in de
Haute Provence.
Deze
Gorges du Verdon met zijn
hoog oprijzende rotswanden, w
ordt
ook wel Grand Canyon du Verdon
genoemd.
Je kunt echter deze canyon niet met
de Amerikaanse naamgenoot verge-
lijken, want ze is veel kleiner.
Ze heeft daarentegen wel meer
begroeiing
.
Toen er nog geen stuwmeren waren,
veroorzaakte de ongetemde rivier bij
het smelten van de sneeuw in de bergen krachtige vloedgolven van soms
wel 800 m³ per seconde. Deze waren o.a. in staat de Baume aux Pigeons
(Duivengrot) langs het Martel-pad uit te slijpen.
Tegenwoordig is de rivier door stuwmeren aan banden gelegd.
Ze transporteert dan ook niet veel water meer: maximaal 20 m³ per sec.

.

....... Lengte: 21 km.
........Diepte t.o.v. de rand
: variërend tussen 250 en 700 m.
....... Breedte: .- bovenaan:
variërend tussen 200 en 1500 m.
.......................... - onderin: variërend tussen 6 en 100 m.
Ontstaanswijze van deze zeer diepe kloof ?
Dit kan niet alleen door riviererosie gedaan zijn. Ook breukvorming moet
hebben meegewerkt. Men denkt dat de Verdon bij het begin van de
alpiene plooiing (in het Tertiair) al een brede rivier was. Deze zocht zich
later een weg door de breuken die bij de vorming van de Alpen ont-
stonden. Hij sleep ze verder uit en verdiepte ze tot de huidige zeer diepe
kloof
.


.
Uitzicht over de Verdon 330 m lager en over het Etroit des Cavaliers-plateau (linksboven)
Op de bovenrand van de kloof zie je heel erg klein het enige hotel langs de canyon.
Het water van de Verdon is smaragdgroen.


Fotoalbums:
. Le sentier de l'Imbut

.
Le sentier Martel
.... De fotograaf liep van Point Sublime naar Chalet de la Maline.
.... Loop liever in omgekeerde richting.


Mooiste deel van de GR 4:
Van Riez naar Castellane.


Tijdsduur: 5 dagen
Zie verderop bij Van dag tot dag.
Ga je met
trekkingrugzak en tent dan heb je zo'n indeling niet nodig.
.. Je bent dan vrij in doen en laten en kunt 's avonds altijd wel een tentplek
.. vinden. Je hebt dan wel 1 dag méér nodig, omdat je met een trekking-
.. rugzak minder kilometers per dag aflegt.


.
Moustiers-Ste-Marie aan de voet van een hoge klif.
Het behoort tot De allermooiste dorpen van Frankrijk.


Beste periode:
Half mei tot eind juni
is de beste periode.
Dit gebied is wat bergachtiger dan de Luberon. Daardoor komen de beste
wandelperioden wat dichter naar de zomermaanden toe.
De natuur is in het voorjaar op haar uitbundigst. Ik heb daarom een sterke
voorkeur voor
de periode half mei tot eind juni.
Kom hier niet in augustus. Dan zijn zowel de kloof als de campings,
etc overvol.
Wat temperatuur betreft is na half september ook geschikt, maar dan is
het al wel vroeg donker en de vegetatie dor en geel.


Zwaarte:
De dagwandelingen variëren van licht tot zwaar.
Zie verderop bij Van dag tot dag voor meer details.


Zeer zonnig gebied:
Bescherm je hele huid goed tegen de zon en draag pet of hoed.


Routemarkering:

De GR is zeer goed gemarkeerd in het terrein.
Dit geldt ook voor de mooiere, alternatieve route op de eerste dag.


.


Bevoorrading:
Alimentation (levensmiddelen):
.. Riez, Moustiers-Sainte-Marie, La Palud-sur-Verdon, Rougon(kleine buvette)
.. en Castellane. Je komt dus iedere dag wel langs een winkeltje.
Eau potable (drinkwater): De Haute-Provence is een zéér droog gebied.
.. Er zijn vrijwel geen bronnen, want regenwater zakt snel in de poreuze
.. kalksteen weg. Bij de weinige huizen die je passeert, is dikwijls niemand
.. aanwezig.
.. Bereken daarom bij het verlaten van ieder dorpje nauwkeurig de
.. hoeveelheid drinkwater die je meedraagt.

ANWB Campings:
Zie voor een overzicht anwb.nl/frankrijk.


Wildkamperen:
Een nachtje bivakkeren ('s avonds de trekkerstent opzetten en 's morgens weer afbreken) gaf geen problemen.
Ik zag soms een bordje met Camping sauvage interdit (Wildkamperen verboden). In dat geval is echter een nachtje bivakkeren wel toegestaan.
Dit soort gebieden heb je veel stekelstruiken. Verwijder daarom op de
tentplek altijd secuur takjes met stekeltjes of doorntjes.
Ze kunnen gemakkelijk je matras lek prikken.
In de Gorges du Verdon zijn weinig plekken geschikt. Er was wel een leuke
plek bij drie Grove dennen rechts van het pad (een kwartiertje ? wandelen
na de aankomst beneden in de kloof).


Vale gier (Gyps fulvus):
Deze giersoort was hier uitgestorven, maar is
met succes
geherintroduceerd.
Deze majestueuze vogels zijn zeer groot, duidelijk groter dan de meeste
grote arenden. Hun vleugelspanwijdte is maar liefst 230 - 365 cm
Vale gieren zweven en glijden vaak in losse troepen en blijven in de buurt
van bergruggen en pieken. Hun gewelfde vleugels zijn verrassend
beweeglijk.


Les plus beaux villages de France
(De allermooiste dorpen van Frankrijk)

In Frankrijk heeft een onafhankelijke vereniging een lijst opgesteld met
de allermooiste dorpen. Dat zijn er ongeveer 150.
Zie: www.les-plus-beaux-villages-de-france.org/fr/
Op haar Carte interactive van Frankrijk zie je ze allemaal.

Tijdens deze wandeltocht kom je er ook door een: Moustiers-Ste-Marie.

..... De allermooiste dorpen van Frankrijk,
..... Vertaling Cora Bastiaansen,
..... Uitgeverij ANWB, 2019

..... Te bestellen bij:
..... Reisboekwinkel de Zwerver

.

 


Twee zeer mooie dagwandelingen over de bodem van de kloof:
Naast het verderop beschreven vijfdaagse traject (GR 4) wil ik hier vooraf
de twee zeer mooie dagtrajecten beneden in de kloof behandelen.
(Ze zijn ook onderdeel van mijn vijfdaagse traject.)
Eerst zie je een tabelletje met kenmerken, vervolgens worden de twee dag-
wandelingen afzonderlijk besproken.

1. Le Sentier de l'Imbut

......... 2. Le Sentier Martel
. door het nauwe, onderste deel
.... van de kloof.

. hier woest kolkende rivier.

. pad loopt niet veel meters boven
....
de rivier.

. zeer spectaculaire wandeling.

. • Dit pad kan gevaarlijk zijn !
.....Alleen voor ervaren wandelaars.
.... Je moet een vaste tred hebben
.... en regelmatig je handen ge-
.... bruiken.
als extra steun.
.. . ( Waar het pad bovenlangs
.....afgrondjes
loopt, zijn er kabels
.... aan de rotswand bevestigd. )
. door het brede, bovenste deel
.... van de kloof.

. • hier rustig stromende rivier.

.
pad loopt tientallen meters boven
.....de rivier.

. erg mooi maar minder specta-
.....culair
.

.Ongevaarlijke wandeling.
.....Alleen de 6 trappen.kunnen
.... voor sommigen met veel hoog-
.... tevrees een probleem vormen.
1. Le sentier de l'Imbut (Het "Imbut-pad")... 13 km ... 6 uur ....................................................................................... mmiddelzwaar

door onderste deel van de Gorges du Verdon.
het pad loopt niet ver boven de
woest kolkende rivier.
zeer spectaculaire wandeling in een wildromantische kloof.
• Dit pad kan voor sommigen gevaarlijk zijn ! Je moet een vaste tred
...hebben en regelmatig je handen gebruiken als extra steun.
.. Loop voorzichtig !
Risque de chute: op een aantal plaatsen is er direct langs het pad een
.. afgrond. Gelukkig zijn daar kabels aan de rotswand bevestigd.

Deze route is vanzelfsprekend ongeschikt voor een grote rugzak.
...Laat.daarom de niet noodzakelijke spullen achter bij
.. Chalet de la Maline.en loop hier met een dagrugzakje.


Routebeschrijving:
- Vanaf Chalet de la Maline loopt de route aanvankelijk rechts onder
...langs de. weg.
. Je loopt in een bocht om een ravijntje heen, en vervolgens steil naar-
..
beneden de diepe kloof in.
- Na ongeveer 50 minuten ben je bijna onder aangekomen ( en 350 m
. gedaald).
- Daar zie je een wegwijzer met daarop Point Sublime.
. Bij deze wegwijzer ga je rechtsaf (westwaarts).
- Steek de rivier over bij de voetbrug Passerelle de l'Estellié.
- Vanaf hier volgen we de PR (geel aangeduid) richting de Imbut
...
(= Trechter).
. Je loopt stroomafwaarts door weelderige begroeiing.
- Na een uur langs de rivier bereik je de rotsenchaos Stynx.
- Enige tijd later de Maugué. Dit is een in de rotsen uitgehouwen pad
...20 m boven de rivier.

-
En 25 minuten later de Imbut (= Trechter). Dit is een smalle doorgang
...tussen de rotsen, die alleen passeerbaar is voor een ervaren kajakker.
- Een klim van 10 minuten over rotsblokken brengt je bij het rustige wa-
.. ter van.de Baou Béni bij de uitgang van de Imbut. Het laat je een glimp
.. zien van het.wildste en meest ontoegankelijke deel van de Canyon.
- Dezelfde route terug naar Chalet de la Maline.

. ROUTE VAN HET IMBUT-PAD (met hoogteprofiel)
.


.Voetbrug over de Verdon ( Passerelle de l'Estellié )

.
Wandeling naar de Imbut ( = Trechter)
2. Le sentier Martel . (Het 'Martel-pad') ... GR 4. ...14 km
door bovenste deel van de diepe kloof. .............. 5.30 uur. ... zwaar
pad loopt tientallen meters boven
de rustig stromende rivier.
erg mooi, maar minder spectaculair.
• relatief ongevaarlijke wandeling; een wandeling voor jong en oud.
..
Alleen een lange, steile afdaling via 6 ijzeren ladders met dubbele
.. leuningen, kan problemen geven bij mensen met veel last van
...hoogtevrees.

- Dit is het bekendste en meest gelopen pad.
- Tegen het einde van de route is een lange onverlichte tunnel van 670 m.
. Denk aan zaklantaarn !
- In de zomer en in weekends is het zeer druk in de kloof. Grote groepen
. bemoeilijken dan het doorlopen op dit pad.
- 'Martel' is de naam van de speleoloog (holenkundige) die de Canyon
...als
eerste volledig afzakte.

Routebeschrijving:
- Vanaf Chalet de la Maline loopt de route aanvankelijk rechts onder
..langs de weg.
. Je loopt in een bocht om een ravijntje heen, en vervolgens steil naar
.
beneden de diepe kloof in.
- Na ongeveer 50 minuten (en 350 meter gedaald) ben je bijna onder
..aangekomen. Hier zie je een wegwijzer met daarop Point Sublime.
. Bij deze wegwijzer ga je linksaf (oostwaarts). Je loopt over vlak terrein
. langshoge. rotswanden. Hier en daar kun je naar een grindstrandje
..(pauzepunt).
- (Bij drie Grove dennen was er ook een geschikte plek voor je tentje)
- Het dal opent zich, het pad begint iets te stijgen en loopt dan gedeel-
. telijk over rotsen en losliggende stenen verder.
- Dan volgt een korte daling over een puinhelling.
- 5 minuten later zie je links de grote Baume aux Boeufs (Ossengrot).
- Bij een splitsing loop je hier links bergopwaarts. Het pad loopt zo'n 10
. minuten omhoog, daalt dan iets en splitst zich vervolgens.
. (Als je hier rechts gaat, volg je een mooi uitstapje van ongeveer een
..half uur naar de Mescla, de samenvloeiing van Artuby en Verdon.
. Daar heb je een
mooi uitzicht op de rotswanden van de Artuby-kloof
. en de bochten van de
Verdon.)
- Het hoofdpad rechtdoor leidt steil omhoog naar Brèche d'Imbert
..
(letterlijk: Imbert-bres), een
nauwe doorgang tussen
de rotsen
..(2.30 uur, inclusief uitstapje)
.
.
De wandelaar wordt vergast op een adembenemend uitzicht op de
..kloof in de diepte.

- Nu volgt een lange, steile afdaling via een aantal ijzeren ladders met
. leuningen.
. Daarna loopt het pad aanvankelijk bergop, dan bergaf hoog boven het
. rivierdal, en gaat dan gedeeltelijk zeer steil, omlaag, tot op zo'n 20 m
..boven de Verdon (3.15 uur). Hier loopt een paadje naar het grindstrand
..bij de rivier Plage des Baumes Féres (mooi pauzepunt ! ).
- Na nog meer stijgen en dalen volgt een lang, goed begaanbaar stuk
. pad bovenlangs de rivier.
- De kloof vernauwt zich weer. Je passeert een overhangende rotswand
..en loopt daarna door twee tunnels, waarvan de tweede 670 m lang is.
- Van de tunnels kun je rechts door een doorgang in de rotsen en over
..een ladder afdalen naar de bodem van de kloof, die je bereikt bij de
..grote grot Baume aux. Pigeons (Duivengrot).
- Bij de uitgang van de tweede tunnel leiden treden en vervolgens een
. pad omlaag naar de rivier.
- Over een brug steek je het zijriviertje Le Bau (4.50 uur) over, waarna je
..de rotstreden naar een parkeerplaats beklimt.
- links achter de parkeerplaats neem je een pad dat omhoog voert en
. slaat na 100 m bij een splitsing rechtsaf, naar een stenig pad boven
..de D 234.
- Links afbuigend bereik je de weg Castellane ― Moustiers-Ste-Marie en
..nog 150 m verder de Auberge du Point Sublime (5.30 uur)

. ROUTE VAN HET MARTEL-PAD
..

.
Bovenaan bij de eerste trap.
Deze trappen zijn zeer steil. Op de foto komt dat niet tot uitdrukking.
Het was geen pretje om met een grote rugzak over 6 dergelijke trappen
.. ( totaal 240 treden ) naar beneden te gaan.


.
Grindstrandje bij de Baume aux Pigeons (Duivengrot).

 

Eindbeoordeling:
Dit deeltraject is een echte Top Trail.


Beste websites:
. www.wandelwiki.be

. http://en.wikipedia.org/wiki/Verdon_Gorge

. www.hurktoilet.nl/grand_canyon_du_verdon.php
Sites komen en gaan; dat valt niet bij te houden.
Googel daarom ook een keer naar grand canyon du verdon en bekijk de
eerste 10 (evt. 20) resultaten. Daar zitten de belangrijkste sites wel tussen.Vier dagetappes van de GR 4 volgens . Wandern in der Provence
plus een extra dag over het Imbut-pad vanuit Chalet de la Maline.


Wer eines der schönsten Wegstücke gehen will, wählt die vier Etappen
von Riez nach Castellane in der Haute Provence.
Dort führt der Weg durch eins der großartigsten Flusstäler Europas:
Bis zu 700 Meter ist die Verdon-Schlucht tief und beeindruckt mit
steilen Kalkwänden, engen Windungen und türkisfarbenem Wasser.
Außerhalb der viel besuchten Schlucht erwartet Wanderer einsame
Berglandschaft
.

1. Riez Moustiers-Sainte-Marie .... 5 uur .... lichte wandeling
...
Über einsame Hochflächen und vorbei an Lavendelfeldern nähert man
... sich den Kalkbergen über den Gorges du Verdon.
. - De tweede helft van deze dagetappe is ronduit zwak. Je loopt over
... het tamelijk kale en vlakke Plateau de Valensole met grote saaie
....percelen.
... En de afdaling naar Moustiers gaat over een bosweg door naaldbos.
. - Er bestaat echter een erg mooie alternatieve route:
... Loop de rood ingetekende lijn op je topografische kaart die van Riez
....over Chapelle Notre Dame naar Puimoisson loopt en daarna via
... Plaine des Jalles,
Plaine de Baléne en En Noups naar
....Moustiers-Ste-Marie.
... Deze route is ook uitstekend gemarkeerd in het terrein. De oriëntatie
....hoeft dus geen problemen te geven.

2. Moustiers-Ste-Marie La-Palud-sur-Verdon . 6.15 uur .zwaar
...
Für die Anstiege auf dieser Etappe wird man immer wieder mit Traum-
... blicken auf die Berge der Haute Provence und die Verdon-Schlucht be-
....lohnt, die bald nach Moustiers-Ste-Marie beginnt.
.
- Volg bij deze dagetappe helemaal de GR 4. De route van Henke is
... een uur langer en levert kwalitatief weinig extra op.
. - Deze erg hoge route volgt de Ourbès-kam en biedt grandioze uitzich-
....ten op het Lac de Sainte-Croix en de Valensole-hoogvlakte.
. - Voor de hele dag drinkwater meedragen !

.

3. Chalet de la MalineHet "Imbut-pad" Chalet de la Maline
. - Lift of neem taxi naar Chalet de la Maline.. 6 uur . middelzwaar
... (De 7 km lange wandeling over de weg is wel mooi, maar er rijden
... daar veel te veel auto's.).
. - Vergeet niet om bij het Chalet op het terras te gaan kijken. Het heeft
....een adembenemend uitzicht op de kloof.
. - Descending the gorge to reach the GR 99 junction.
. - Continue descending to cross the Verdon on the new Estelliér bridge,
. - turning right to folow the river downstream on the Sentier d'Imbut.
. - After an hour of riverside walking, you reach the rocky chaos of the
....Styx,
. - and about 25 minutes later l' Imbut or "funnel"
(= trechter).
. - A climb over boulders brings you to Baou Béni, the "blessed rock".
. - Return by the same route.

4. Chalet de la MalineHet 'Martel-pad'Rougon ..6 uur . zwaar
.
-
Zie: "Wandern in der Provence", route 33. ........................
.
- In der Schlucht wandert man meist auf schmalen Pfaden, gegen Ende
....der Tour geht es durch einen Tunnel (Taschenlampe mitnehmen).

...

5.  Rougon Castellane .... 5 uur ..... middelzwaar
. ..
Auf alten Bergpfaden durchs Vorland der Seealpen.

. - Via een oude Romeinse weg.
. - Chasteuil heeft drinkwater.
. - Extra wandelmogelijkheid:
.. 'Le Roc' boven het stadje Castellane .. 1 uur
... This is the limestone outcrop(ontsluiting) rearing up behind the town.
... It bears the 18th-century chapel of Notre-Dame-du-Roc, where once
... there was a Roman fort.
... A steep path to the chapel, starting behind the Romanesque church
... of St-Victor, is lined with stations of the cross and offers wonderful
... views. It passes above the Tour Pentagonale and a section of ruined
....14th-
century fortifications, built when the inhabitants of Castllane
....moved
down off the rock into the valley.
Welke wandelreizen heeft SNP in de Provence ?

Ik had zeker verwacht dat men ook bij de Gorges du Verdon zou
komen. Dit was echter niet het geval !
Ze hadden wel, net als ik, de Luberon en de Alpen Maritimes.

Zie: www.snp.nl/reizen/frankrijk/provence/wandelen
Benodigde wandelgidsen:
.

. Wandern in der Provence
.... Georg Henke
.... (DuMont aktiv)
.... Er is ook een Nederlandse vertaling geweest:
.....Wandelgids Provence,
.... Georg Henke,
.... (ANWB)
.... Desgewenst zoek je die bij de tweedehands boeken.
.... Houd er rekening mee dat paden en wegen veranderen,
.... dus af en toe kunnen beschrijvingen gedateerd blijken te zijn.

. Walking in France;.
.... Exploring France's Great towns and finest
.... Landscapes on Foot.
.... Gillian and John Souter
.... (Chastleton Travel)
.... Een must voor je wandelbiebje !

.... Maak van het hoofdstukje Verdon Gorges,
.... blz. 242 t/m 251 een vergrote kopie (130 % )
.... en neem die mee in plaats van het boek.


.. Réf 401. La Haute Provence par les Gorges du
.... Verdon
...> GR4.
.....Topoguide met goede deelkaartjes van de topo-
.... grafische kaart 1: 50.000 waarop de route is in-
.... getekend.

 


• IGN  TOP25 .. 3342. ET  Plateau Valensole
• IGN .TOP25 .. 3442. OT  Gorges du Verdon

• IGN  TOP25 .. 3542. OT  Castellane

Voor de eerste dagetappe ( = Riez - Moustiers-Ste-Marie) heb je de
bovenste twee TOP25 kaarten nodig.


Te bestellen bij:
Reisboekwinkel de Zwerver ( webshop voor reisgidsen en landkaarten) 
Overnachting:

Voor mooi gelegen vakantiehuisjes in de natuur
ga je naar Natuurhuisje.nl

.... Deze wandelsite is niet-commercieel, onafhankelijk en gratis.
... Dat is enkel mogelijk door steun van de bezoekers.
...
... Heb je hier goede info gevonden, toon dan je waardering door een
... kleine donatie voor het vele werk.
... .Zo kan de website ook gratis blijven en uitgebouwd worden!

............................................... .
... • Betaal met deze knop in een paar klikken via je eigen PayPal-saldo.
... • Heb je zelf nog geen PayPal-rekening, dan kun je toch via PayPal
...... vanaf j
e creditcard geld overmaken.

....Uiteraard kun je ook doneren door overschrijving op mijn
.. ING-bankrekening:

.. IBAN : NL38 INGB 0003 5057 89
.. BIC : INGBNL2A
.. t.n.v. P. C.M. Smulders.Weet je aanvullingen en verbeteringen van deze tekst?
Graag een e-mail naar:

.

. .... . .... .

LAATST BIJGEWERKT : 7-1-2019