Presqu'île de Crozon (GR 34)
Le Fret — Telgruc-sur-Mer .. 67 km .. ( 3 dagen)

 

Le Sentier des Douaniers (GR 34):
Dit wandelpad werd aangelegd door de douane om het smokkelen tegen te
gaan.
Tot aan het begin van de twintigste eeuw liepen douaniers in alle weers-
omstandigheden dag en nacht over dit kustpad om elke verdachte handeling
te kunnen onderscheppen. Tegenwoordig is de route uitsluitend bestemd voor
wandelaars.

De volgende twee deeltrajecten daarvan hebben top trail - allures:
1. Côte de Granit Rose (aan de noordkust) (zie desbetreffende pagina) en het
.. nu besproken:
2. Presqu'île de Crozon (in het westelijke uiteinde ten zuiden van Brest).

.. MOOISTE DEEL :.. LE FRET TELGRUC-SUR-MER
.


Presqu'île de Crozon:
Schiereiland Crozon heeft een mooie, hoge klifkust, telkens onderbroken door
prachtige
zandstranden.
Het pad voert grotendeels boven langs de klifrand.
De begroeiing is zeer gevarieerd.
Bovenop de windgegeselde kapen die uitzien op de Atlantische Oceaan,
vind
je veel heide. De heide is hier niet gemengd met bremsoorten en wordt dus
prachtig paars in augustus.
Aan de oostzijde van het schiereiland, bij de beschutte inhammen aan de
Baai van Douarnenez, vind je ook doornstruweel en open dennenbos.


Fotoalbum
:
. www.pcphoto77.fr/Presqu'ile%20de%20Crozon/album/slides/


.
Oude haven van Camaret-sur-Mer.
The coastal village of Camaret-sur-Mer has a beautiful and protected natural harbour.
What provides this natural protection is a tongue of sand, now with added man-made
.. reinforcements, plus a mariner church and a defence tower built by Vauban.
But what gives this spot it's photographic magic are a handful of abandoned large fishing
.. boats, which cover al the landside path to the tower.
..
Anse de Pen Hir (Anse = kleine baai).
Bovenop de windgegeselde kapen vind je hier overal heide.
De planten blijven er laag bij de grond. Ieder die zijn hoofd boven het maaiveld uitsteekt,
.. wordt door de sterke westenwinden genadeloos gegeseld. 


Mooiste deel:
Van Le Fret. naar .Telgruc-sur-Mer.


Lengte en tijdsduur:
67 km.
Als je deze wandeltrektocht met een lichte dagrugzak loopt , terwijl je de
hoofdbagage laat bezorgen, kun je het traject in 3 dagen doen (zie verderop
bij Van dag tot dag).

Ga je echter met
trekkingrugzak en tent dan heb je zo'n indeling niet nodig.
Je bent dan vrij in doen en laten en kunt 's avonds altijd wel een tentplek vin-
den. Je hebt dan wel 1 dag méér nodig, omdat je met een trekkingrugzak min-
der kilometers per dag aflegt.


Beste perioden:

Juni is de beste maand: flora optimaal in bloei, veel vogels, aardige
temperaturen, minder regen dan mei en redelijk wat zon.
Omdat er bij dit kustpad zeer veel heide is, lijkt mij eind augustus/ begin
september
voor wildkampeerders ook geschikt. De heide is dan prachtig
paars en een tentje kun je ook in het hoogseizoen wel ergens kwijt.

.Brest
apr
mei
jun
jul
aug
sep
okt
.Gemiddelde maximumtemperatuur °C
13
16
19
21
21
19
16
.Maandsom neerslag mm
92
79
60
67
67
83
129
( Gem. maximumtemp. De Bilt )
14
18
20
23
23
19
15.
Tussen Cap de la Chèvre en Morgat lijkt het wel de Middellandse Zee.

Zwaarte:
Deze wandeltrektocht heeft middelzware dagwandelingen.
Uitgezonderd het zeer mooie deel tussen Cap de la Chèvre en Morgat.
Dit is zwaar vanwege z'n vele korte stijgingen en dalingen over paden met
hoekige stenen.

Naambordjes van de landpunten:
Ten oosten van Cap de la Chèvre staan regelmatig naambordjes met in twee
talen de naam van de desbetreffende landpunt. Hierdoor blijf je op de hoog-
te van je positie op de kaart. (Met de kaart alleen zou je dat niet kunnen be-
palen. Daarvoor zou je schaal 1: 25.000 nodig hebben i.p.v. 1: 50.000.


Hoogtepunt:

Het deeltraject tussen Cap de la Chèvre en Morgat.
.. (Eigenlijk is deze héle driedaagse wandeltrektocht één groot hoogtepunt.)


Wind is hier een belangrijke standplaatsfactor:
Ten noorden van Cap de la Chèvre is prachtig te zien hoe belangrijk de in-
vloed van de wind is op de vegetatie.
Aan de westkust zie je hier alleen heide gemengd met bremsoorten.
De planten blijven er laag bij de grond. Ieder die zijn hoofd boven het maai-
veld uitsteekt, wordt door de sterke westenwinden genadeloos gegeseld.
Aan de oostkust is het en ander verhaal. Daar in de luwte groeien probleem-
loos struiken, soms zo hoog dat het pad er met een tunnel doorheen loopt
Er staan ook open dennenbossen.

Het landschapsbeeld lijkt daar dan ook verrassend veel op dat van de kust
aan de Middellandse Zee. Vooral deze oostkust is bijzonder mooi.
Heide gemengd met bremsoorten.
De planten blijven er laag bij de grond.


Beste websites:
. www.anwb.nl/binaries/pdf/sig/fietsen/bretnorm.pdfFotoalbum Bretagne:
. ...


Gevaarlijke klifranden:
Het pad loopt ook boven langs de klifrand.
Op een aantal plaatsen nadert de terugwijkende klifrand tot op een halve
meter het pad. Dit kan heel gevaarlijk zijn, indien het klif op die plaats onder-
mijnd is.
Het overhangende gesteente zou dan kunnen afbreken en omlaagstorten.
Dus hier het pad even verlaten en op veilige afstand de klifrand passeren.


Zie voor een goede introductie van de verschillende kustvormen:
. engeland_coastal-landscapes


Enige Franse woorden:
- à droite = rechtsaf (let op: tout droit = rechtdoor) ........... - grève = strand.
- aber = ria = monding.
........................................ ............... - phare = vuurtoren.
-
anse = kleine baai ............................................................. - plage = strand.
- baie = grote baai


.
Pointe de St. Hernot met links open dennenbos.


Kamperen:
Aan campings geen gebrek. Ook voor wildkamperen zijn er volop mogelijkhe-
den.
Neem een tamelijk windvast tentje mee, dan word je niet al te zeer ingeperkt
in de keuze van de tentplek.


Routemarkering:
Het pad is goed gemarkeerd.
Ook al zou je eens een enkele keer een markeringsteken missen, dan is er nog
geen man overboord. Zorg dat je in principe rechts de zee blijft zien en links
het land. Dan komt alles in orde.


Bevoorrading:
Alimentation (levensmiddelen): Geen probleem. Zelfs het kleine eiland
Île de Bréhat heeft nog een supermarktje.

Eau potable (drinkwater): Geen probleem. Je passeert onderweg genoeg
huizen, waar je dat kunt vragen.)


Zwemmen en zonnebaden:
Op dit traject zijn er talloze plaatsen geschikt om te zwemmen en zonne-
baden.
Als langeafstandswandelaar kun je hiervoor de mooiste en meest afgelegen
stranden nemen in plaats van de drukke bij de badplaatsen.
Wil je hier veel tijd voor reserveren, stel dan kortere dagetappes samen.

 

Van dag tot dag:

1. Le Fret Pointe de Pen-Hir .. (16 + 2 km)
.. Vanaf Le Fret naar Camaret-sur-Mer, waarbij je ook iets te zien krijgt
.. van het mooie binnenland.
.. In
Camaret zijn de N.-D. de Roc`h Amadour en de Tour Vauban.
.. Daarna langs de bovenrand van de klif naar Pointe de Pen-Hir.

...
Overnachten in Camaret.

2. Pointe de Pen-Hir St. Hernot .. (20 km)
...
Bezoek eerst even de Alignements de Lagadjar.
..
Weer over de heidevelden langs de bovenrand van de klif naar
.. Kerloc`h.
..
Daar kun je bij eb kilometers lang over het strand lopen.
...
Vervolgens opnieuw langs de bovenrand van de klif naar de
.. Château.de Dinan Rochers.
..
(
Rotsen met het silhouet van een kasteel, vandaar de naam.)
.. en verder naar St. Hernot.


3. St. HernotPlage de Trez-Bellec .. (29 km)

.. Langs de westkust naar Cap de la Chèvre.
...
Daarna over het zeer fraaie pad via Grottes naar
Morgat.
.. (Tot Morgat is er geen drinkwater. Zorg voor volle veldflessen ! )
.. (Een stukje Middellandse Zee in Bretagne) ..
.. Voorbij Morgat nogmaals Middellandse Zee-sfeer tot de l'Aber-rivier.
.. Bij eb kun je hier over het strand lopen en vervolgens door de rivier
.. waden. Bij vloed moet je enkele km's omlopen.
.. Tot slot naar de Plage de Trez-Bellec.
.. Je kunt deze dag wat inkorten door naar Tal ar Groas te lopen.

...

Buiten het toeristische hoogseizoen zijn er overal veel overnachtings-
mogelijkheden. Hierdoor kun je gemakkelijk zelf andere dagetappes
samenstellen.
( In het hoogseizoen (juli + augustus) zal daarentegen veel volgeboekt
zijn.
)

Verder wandelen over het kustpad:
Misschien is het kustpad verder in zuidelijke richting tot aan
Pointe du Raz ook nog erg mooi.
Ik heb het niet gelopen, maar ik vermoed dit, omdat de Rother Wander-
führer Bretagne in dat gedeelte maar liefst vier mooie dagwandelingen
heeft.SNP Natuurreizen heeft hier ook een wandelreis:

Zie: www.snp.nl/reis/frankrijk/bretagne/b
Verdere wandelmogelijkheden:

1. Côte de Granit Rose

2.
Südbretagne ?
Zo heet het meerdaagse traject van www.wikinger-reisen.de.
Het volgt grotendeels de GR. Misschien is het wel heel aardig.
Ik heb het nog niet gelopen en kan het dus niet beoordelen.

............ .


3. Sla de Côte d`Émeraude (Smaragdkust) maar over.
Het boek Walking in France (Souter & Souter) heeft hier een 6 daagse wandeling beschreven. Ik vind het te veel eer voor dit gebied, want het
heeft echt minder kwaliteit dan de andere.
Vergelijk bijvoorbeeld de heide van Cap Fréhel met die van
Presqu`île de Crozon. In augustus kleurt de eerstgenoemde nauwelijks
paars, in tegenstelling tot die van schiereiland Crozon.
In het algemeen wordt het kustpad aan de Smaragdkust veel meer
ontsierd door bebouwing en campings. Ook heeft het relatief veel saaie
stukken.
Ik kan daarom met moeite een stukje van 36 km vinden dat nog enigs-
zins acceptabel is. Het betreft het gedeelte van Port-à-la-Duc naar
Erquy met daar in: Fort la Latte, Cap Fréhel en Cap d`Erquy.
Maar ook deze 2 dagen zijn minder goed dan Presqu`île de Crozon.
Conclusie: sla de hele Smaragdkust maar over.

.Boek en wandelgids:

.
. Walking in France
.... Sandra Bardwell e.a.
.... (Lonely Planet Walking Guides)

.... Maak van de pagina's uit dit boek over
....
het Presqu`Île de Crozon
....
een vergrote kopie (150 % ) en neem die mee i.p.v. het boek.

.

. Réf. 380   Monts d'Arrée & Presqu'île de
.....Crozon
.....> GR34/GR38

....Topoguide met goede deelkaartjes van de
.... topografische kaart 1: 50.000, waarop de
.... route is ingetekend.Desgewenst ook een wandelgidsje met dagwandelingen:

Zie hiervoor de Nederlandse vertaling van de
Rother Wanderführer Bretagne:

. Bretagne ( Rother Wandelgidsen )
....Thomas Rettstatt,
.... Elmar Uitg.,
.....Oktober 2015. ....

.


Bovenstaande is te bestellen bij:
Reisboekwinkel de Zwerver ( webshop voor reisgidsen en landkaarten) ... Deze wandelsite is niet-commercieel, onafhankelijk en gratis.
... Dat is enkel mogelijk door steun van de bezoekers.
...
... Heb je hier goede info gevonden, toon dan je waardering door een
... kleine donatie voor het vele werk.
... .Zo kan de website ook gratis blijven en uitgebouwd worden!

............................................... .
... • Betaal met deze knop in een paar klikken via je eigen PayPal-saldo.
... • Heb je zelf nog geen PayPal-rekening, dan kun je toch via PayPal
...... vanaf j
e creditcard geld overmaken.

....Uiteraard kun je ook doneren door overschrijving op mijn
.. ING-bankrekening:

.. IBAN : NL38 INGB 0003 5057 89
.. BIC : INGBNL2A
.. t.n.v. P. C.M. Smulders.

 


Weet je aanvullingen en verbeteringen van deze tekst?
Graag een e-mail naar:

e-mailadres

En tot slot: veel wandelplezier,
Piet Smulders, 2010


. ... . ... .