............
BEEKDALEN TWENTE. .. 13½ km = ..6½ uur


Wordt te zijner tijd voltooid:

Springendal en Dal van de Mosbeek:
Ze liggen op de stuwwal van Ootmarsum.
Dit gebied dankt zijn grote verscheidenheid voor een groot deel aan het aanwezige
reliëf met opgestuwde heuvelruggen, waarin een aantal erosiedalen is uitgeschuurd.
In de dalen is het oude kleinschalige cultuurlandschap met een afwisseling van
bos, heide en beekjes herkenbaar.
Keileem afzettingen en glauconiethoudende kleien in de ondergrond maken het
gebied zeer gevarieerd en rijk aan bronnen.
In Springendal en Dal van de Mosbeek vinden we natte schraalgraslanden
(waaronder kalkmoeras en trilveenvegetaties), bronnetjesbos, jeneverbesstruweel,
droge en vochtige heiden en heischrale graslanden.
De graslanden en heiden worden afgewisseld met bos, struweel en houtwallen.

 

Deze wandeling gaat langs de vele beekjes en bronnen op de glooiingen van de
stuwwal van Ootmarsum.
In het voorjaar wandel je langs schitterende bronnetjesbossen met
Paarbladig goudveil, Bittere veldkers en Dotterbloem.
In juni passeer je mooie hooilanden en kwelmoerassen met
Spaanse ruiter, Beenbreek en orchideeën.

 

 

. . Beekdalen Twente . .13½ km = .6½ uur

 

KAART


Elk vierkant van het vierkantennet is in werkelijkheid 1 bij 1 km.
Bron:
www.arcgis.com/home/webmap/viewer.html?webmap=0698b7

 

Pdf met routebeschrijving en kaart:
Deze kun je gratis downloaden op:
. www.natuurinnederland.nl/NiN_wandelingen.html

Omdat er in het Bargerveen nog steeds veel verandert in het terrein,
geef ik hieronder een recente kaart 2017. Ze komt van:
https:// topokaartnederland.nl
Bovendien mijn aanvullende routebeschrijving van 2019.


Gratis App:
De nieuwe app voor iPhone en Android smart phones voert je met de gps
van je mobiel en een overzichtelijk kaartje door de natuur langs juist die
punten waar iets moois valt te beleven.
Bij ieder punt wordt verteld wat er te zien, te horen of te ruiken valt.
Je hoort dan ook de vogels of kikkers op die plek of je kunt de afbeeldingen
bekijken van de wilde planten die hier groeien.
. www.natuurinnederland.nl/NiN_app.html . Reuze handig.


FOTO


..

 

Begin- en eindpunt:
.....Géén routemarkering in het terrein:
Je moet dus kaart kunnen lezen.


Lengte en tijdsduur: .. km = .. tot .. uur.
Bijna .. uur
zuivere looptijd.
Wil je ook aandacht schenken aan vogels en planten dan komen er
enkele uren bij.


Zwaarte:
Lichte wandeling.


Horeca:
Geen onderweg.

Wandelweer:
.
www.weer.nl/wandelweer.html?region=0Eindbeoordeling:
Zeer mooie en interessante route.Beste websites:
. www.natuurinnederland.nl/NiN_wandelingen.html
.... ( Hier vind je de gratis pdf's met routebeschrijving en kaart)

. www.overijssel.nl/thema's/natuur-en-landschap/ontwikkelopgave

 

 

..(kranteartikel ? )

....

.............= ...
............... ...

.............= ...
............... ...

.............= ...
............... ...

.............= ...
............... ...

 

Boek:

Natuur in Nederland,
Frank Berendse,
Vijfde druk 2019.

Te bestellen bij:
Reisboekwinkel de Zwerver
(webshop voor reisgidsen en landkaarten) 

.


.
Routebeschrijving en kaart:

Pdf voor de desktop:
Te downloaden op:
. www.natuurinnederland.nl/NiN_wandelingen.html


App voor de smart phone ( iPhone en Android )
Te downloaden op:
. www.natuurinnederland.nl/NiN_app.html .
De nieuwe app voor iPhone en Android smart phones voert je met
de gps van je mobiel en een overzichtelijk kaartje door de natuur
langs juist die punten waar iets moois valt te beleven.
Bij ieder punt wordt verteld wat er te zien, te horen of te ruiken valt.
Je hoort dan ook de vogels of kikkers op die plek of je kunt de
afbeeldingen bekijken van de wilde planten die hier groeien.Overnachting:

Voor mooi gelegen vakantiehuisjes in de natuur
ga je naar Natuurhuisje.nl

.

 

 

... Deze wandelsite is niet-commercieel, onafhankelijk en gratis.
... Dat is enkel mogelijk door steun van de bezoekers.
...
... Heb je hier goede info gevonden, toon dan je waardering door een
... kleine donatie voor het vele werk.
... .Zo kan de website ook gratis blijven en uitgebouwd worden!

............................................... .
... • Betaal met deze knop in een paar klikken via je eigen PayPal-saldo.
... • Heb je zelf nog geen PayPal-rekening, dan kun je toch via PayPal
...... vanaf j
e creditcard geld overmaken.

....Uiteraard kun je ook doneren door overschrijving op mijn
.. ING-bankrekening:

.. IBAN : NL38 INGB 0003 5057 89
.. BIC : INGBNL2A
.. t.n.v. P. C.M. Smulders.

 

Weet je aanvullingen en verbeteringen van deze tekst?
Graag een e-mail naar:

e-mailadres

 

De andere mooie Natuur in Nederland - wandelingen vind je op:
.
www.pietsmulders.nl/nederland_natuurinnederland.html


. .... . .... .

LAATST BIJGEWERKT : 26-1-2020