Montbretia

 

 

.
..... FLORA. EN. FAUNA. IERLAND

Flora:
Ireland's famed "Emerald Isle" tag is a result of the abundant grasses
.. that thrive in the mild, moist climate.
Tree populations suffered in earlier history much as they did in other
.. parts of Europe, although some fine examples of ancient woodland still
.. exist, such as that growing around Glendalough (Wicklow Way) and
.. Killarney (Kerry Way)
.
Mosses and lichens common in the woodland regions reflect both the
.. climate and Ireland's atmospheric cleanliness.
Mediterranean influences can be found in Cork and Kerry, and the
.. Burren in Clare is host to some of Europe's finest specimens of
.. Arctic-Alpine flora.


Fauna:
• Ireland's animal life is not as diverse as that on the continent.
• However, it is renowned as a wildlife haven for many creatures,
.. including Grey and Common Seals which breed around the coasts.
Whales and dolphins visit coastal waters, and the sea teems with a
.. variety of fish.
• Ireland's mammals include the Red Deer, Pine Marten, Badger, Otter,
.. Hare
and Stoat
, all of which are native to the country, as well as
.. introduced species such as the Fallow Deer and the Rabbit.
• Ireland's only reptile is the Common Lizard and there are 3 amphibia,
.. the Common Newt, the Common Frog and the Natterjack Toad.


Midges ( = knutjes):
Nieuw venster www.buitensport-schotland.nl/natuur/midges.php
In vochtige gebieden komen tijdens de zomermaanden midges voor.
De in zwermen vliegende zeer kleine bijtende vliegjes maken een verblijf
in de openlucht ondraaglijk.
Dan helpt alleen goed afsluitende kleding en
een vliegennet ter bescherming van je hoofd. De anti-insectensprays
helpen maar kort.
De midges vallen je vooral lastig in de avonduren, op windstille dagen
en wanneer de lucht bewolkt is. Weinig last heb je wanneer de zon schijnt
en de wind waait.

 

  Geïntroduceerde soorten dominant aanwezig:

• Fuchsia
(Fuchsia magellanica)
(zie:
Nieuw venster www.habitas.org.uk/flora/species.asp?item=3603 )
Geïntroduceerd uit Zuid-Amerika.
Ze is speciaal langs de kust aangeplant als heg, omdat ze zo snel groeit.
Nu is ze helemaal ingeburgerd.
Bloemen: paarsrood (kroon is paars; kelk is rood ).
(Soms zag je hybride-cultivars met bijna witte bloemen. )
Insekten bestuiven ze, vandaar het drukke gezoem langs deze
fuchsiaheggen.
Hoogte: tot wel 7 meter.


Fuchsia
. Fuchsia.


• Montbretia (Crocosmia x crocosmiiflora)
(zie:
Nieuw venster www.habitas.org.uk/flora/species.asp?item=2278 )
Van oorsprong een hybride-cultivar van twee Zuid-Afrikaanse ouders.
Ontsnapt uit de tuinen en ook deze is geheel ingeburgerd.
Bloemen: oranje.
Let op: Montbretia begint pas half juli te bloeien.
In mei en juni dus nog geen oranje bloemen in de bermen.
Blad: lijnvormig en lichtgroen.
Hoogte: 70 - 90 cm
.

Montbretia
. Montbretia.


Fuchsia en Montbretia zag je veel in de "hedgerows".
Op veel meer plekken kwam je de onderstaande tegen:

• Pontische rododendron (Rhododendron ponticum)
(zie:
Nieuw venster www.habitas.org.uk/flora/species.asp?item=3888 )
Ze was in de landgoederen geïntroduceerd als dekking voor het wild
en als windbreker. Er kleven echter grote nadelen aan.
Met behulp van liggende zijtakken maakt ze zich breed en met haar
zware schaduw en grove, giftige bladstrooisel verstikt ze het meeste
andere leven.
Ze vermenigvuldigt zich nu ongebreideld d.m.v. zaad en afleggers.
Een ramp voor Ierland.
Je zag deze plant veel op Beara en Iveragh; niet op Dingle.


Rhododendron ponticum
..Rhododendron ponticum.


"Hedgerows" (= heggen):
Ze zijn ooit aangeplant om de weilanden te voorzien van een omheining.
Daarnaast boden ze het vee beschutting tegen de wind.
Er groeien tientallen verschillende plantensoorten, waaronder de opvallen-
de fuchsia's.
Voor de dieren vormen deze "hedgerows"een goede vervanging van bos.


Loofbossen:
Decidious woodlands zijn zeldzaam geworden. Het woord derry in plaats-
namen (Iers: dare/daire = wintereik) verwijst nog naar deze oude
loofbossen, waar vooral Wintereiken stonden.
Tegenwoordig zijn er alleen kleine snippers van dit natuurlijke woud over.
Onder andere bij Glendalough (Wicklow Way) en Killarney (Kerry Way).
In het vochtige klimaat van Ierland zijn de boomstammen bemost en met
varens begroeid.


Naaldbossen (herbebossing):
In deze produktiebossen heeft men veelal de Sitkaspar aangeplant.
Dit is een exoot (een niet-inheemse soort) uit de westkust van
Noord-Amerika.
Reden: sparren kunnen al na 40 jaar (eiken pas na 100) als produktiehout
worden verwerkt.
In deze saaie "conifer plantations" (naaldboomplantages) zijn weinig
planten/dieren.

Enkele kenmerken van de Sitkaspar:
schors: .. - schilfert af in afgeronde plakken.
naalden: - aan de onderzijde twee lichte strepen,
.................. - een harde, stekende top.
kegels: ... - hangen
.................. - zijn maar kort (6 - 10 cm).


Hier en daar subtropische vegetatie:
Dankzij het milde klimaat - het hele jaar - groeien in Ierland planten die
zich in meer zuidelijke streken thuisvoelen. Bijvoorbeeld palmsoorten en
Rododendron.


Ireland's peatlands or bogs:
Ireland's 220 sq km of peatlands (= veengebieden, venen) are of inter-
national conservation significance, a vastly greater area than in any
other European nation. Even so about 80 % of Ireland's original
peatlands have disappeared
.


What is peat ? (= veen) (bodemsoort).
It is a soil formed from parly decomposed plants, mainly:
- sphagnum mosses,
- sedges,
- grasses and
- heathers (= heidesoorten),
which have piled up in waterlogged places over thousands of years.

the micro-organisms that cause plantdecay are starved of oxygen, so
decomposition is never thorough. Some energy stays locked in the
plants, making it a convenient source of fuel.

(Let op: Turf is geen veen. Turf is onomkeerbaar ingedroogd veen.)


Peatlands or bogs (= veengebieden, venen), with a water content of
up to 95 %, are simply large accumulations of peat
(= veen) and come
in 3 varieties:

1. Fens or flat bogs (= laagvenen)
.. They are found around lake shores. You are least likely to see them.

.. (Laagveen ligt onder het wateroppervlak en moet je dus baggeren
.. om het te kunnen winnen.)

2. Raised bogs (= lenshoogvenen)
.. (zoals in Nederland het Bargerveen in Drenthe en De Groote Peel in
.. Noord-Brabant)
.. They dominate the central lowlands and are also found in the central
.. North.
.. They are domed mounds around 10 m thick, and they sit in basins of
.. old lakes.

.. (Hoogveen is veen dat zich in de loop van de tijd verheven heeft tot
.. boven de minerale. grondwaterspiegel. Het plantendek heeft
.. daardoor geen contact meer met het mineraalrijke grondwater en is
.. uitsluitend op regenwater aangewezen.)

3. Blanket bogs (= spreihoogvenen)
.. On the gentle slopes of western Ireland the rainfall is high: > 1500 mm.
.. There blanket bogs
(= spreihoogvenen) has formed.
..
They are extensive carpets of peat to 3 m deep, that enveloppes the
.. slopes, except the steepest ones.
.. They are the type with which walkers will become most familiar, main-
.. ly on the gentle slopes in the west.
.

 

 1. HEATHER FAMILY (Heidefamilie):

Er zijn drie belangrijke soorten in de Heidefamilie:

De meest voorkomende is
Calluna vulgaris = Struikhei;
In het Engels: ... Ling .... (Common) Heather .... Scotch Heather
- ze heeft licht paarsrode bloemen.
- bloeitijd: ongeveer tussen 7 augustus - 7 september.
. hoofdbloei: ongeveer midden tot eind augustus.
. Ze behoort tot het Calluna-geslacht. Kenmerken daarvan zijn:
- bladeren bedekken elkaar dakpansgewijs,
- de plant kan soms wel 1 meter hoog worden.
(Caluna betekent vegen. Men gebruikte haar takken voor bezems.)


Daarnaast zijn er nog twee belangrijke soorten in het geslacht Erica. Kenmerken daarvan zijn:
- bladeren staan in kransen.
- de plant blijft lager dan 60 cm.

Erica cinerea = Rode dophei
In het Engels: ... Bell Heather
- paarsrode bloemen. Vallen onmiddellijk op door haar felle kleur.
- bloeitijd: vanaf begin juli. Begint dus al vroeger dan Struikhei te
. bloeien.
- staat op de drogere plekken.
..
Erica tetralix = Gewone dophei
( In het Engels: Cross-leaved Heath )
- roze bloemen.
- bloeitijd: iets later dan Rode dophei. Bloeit dus ook al vroeger dan
..Struikhei.
- staat op nattere plekken. (Het is geen "heathland plant", zoals de
..vorige twee, maar een "bogplant".)


(De Rode dophei is voor Nederlanders nieuw; de andere twee
kennen we uit onze eigen heidevelden.)

 

Weet je aanvullingen en verbeteringen van deze tekst?
Graag een e-mail naar:

e-mailadres


. .... . .... .

LAATST BIJGEWERKT : 7-1-2019