.
GENDARMSTIEN
. (= HET GENDARMEPAD )
Padborg – Høruphav ........ 74 km

 

Het Gendarmepad:
• Na WO I werd de grens tussen Duitsland en
Denemarken voor de zoveelste keer gewijzigd.
Een volksreferendum koos voor de

Flensburger Förde.

• Vanaf toen patrouilleerden aan de Deense zijde
de blauwgeklede
grensgendarmen.
Deze patrouille te voet hield op eind vijftiger jaren.

• Tegenwoordig kunnen wij er ook een mooie wandeltrektocht maken, want de oude patrouille-
paadjes zijn samengevoegd tot het lange-
afstandspad:
Gendarmstien.


Gendarme:
Het woord "gendarme" komt van het Franse "gens d'armes"
(bewapende mannen).
De Franse gendarmen waren elitesoldaten en in de 15 e eeuw lijfwachten van
de koning. Later ook helper van de politie in kritische situaties.

( zie ook Gendarmerie )


. GENDARMSTIEN:

Overal l
angs de Flensborg Fjord is het Gendarmstien een écht kustpad.
In de kaart staat Flensburger Förde. Dit is de Duitse naam; Flensborg Fjord de Deense.
Obwohl die dänische Bezeichnung den Begriff Fjord enthält ist die Flensburger Förde als
.. glaziale Tieflandsform im geomorphologischen Sinne kein Fjord, sondern eine Förde, die jedoch
.. im Tourismusjargon seit jüngerer Zeit häufig fälschlich als ein solcher bezeichnet wird.


Fotoalbum en video:
Nieuw venster https://plus.google.com/photos/1121...........
Nieuw venster
...


Tijdsduur: 4 dagen met een dagrugzakje.
Als je deze wandeltrektocht met een lichte dagrugzak loopt , terwijl je de
hoofdbagage laat bezorgen, kun je het traject in 4 dagen doen (zie verderop bij
Van dag tot dag).

Ga je echter met
trekkingrugzak en tent dan heb je zo'n indeling niet nodig.
Je bent dan vrij in doen en laten en kunt 's avonds altijd wel een tentplek
vinden.
Je hebt dan wel ongeveer 1 dag méér nodig
, omdat je met een trekkingrugzak
minder kilometers per dag aflegt.De grensovergang bij Skomagerhus: een kleine brug over de Kruså die hier in de fjord
.. uitmondt.
Je kijkt vanaf de Duitse zijde noordwaarts.
Op de achtergrond het prachtige Kollund Skov. (Skov =
bos)


Een
van de kloven in Kollund Skov.
De beekjes hebben zich diep ingesneden bij hun afdaling naar zee. 
Je steekt die over m.b.v. een voetbrugje. Daarvoor loop je eerst een stukje landinwaarts
.. (en over een trap naar beneden).


Overal langs de Flensburger Förde is het Gendarmstien een écht kustpad.
Hier zien we het pad bij Sønderhav [spreek uit: sunnerhaw]

Meestal is er, zoals hier, slechts een smal strand.
.. Het bestaat uit grind, rolstenen en soms ook keien.
.. Op blote voeten loop je daar ongemakkelijk de zee in. Ga daarom liever via het steigertje.
Bij deze Förde heb je achter het strand meestal een klifje dat varieert van enkele tot
.. tientallen
meters.. Ze is meestal inaktief (dus begroeid); een enkele keer aktief
.. ( dus onbegroeid).
.. Soms moest men de erosie verhinderen door er grote keien voor te leggen..
.. Hier op deze foto is niet veel klif te zien.
Bij de dorpjes waren mooie zandstrandjes. Ik vermoed dat die opgespoten zijn.


Voorbij Rønshoved.


Beste periode: Juni, juli en augustus.
Wil je naast wandelen óók zwemmen in zee, dan valt juni af, vanwege de
nog lage zeewatertemperatuur.
In september is het al vroeg donker.

.KlimaSønderborg
apr
mei
jun
jul
aug
sep
okt
.Gemiddelde maximumtemperatuur °C
10
15
19
20
20
17
12
.Maandsom neerslag (mm)
44
65
57
71
68
70
70
( Gem. maximumtemp. De Bilt ) 14 18 20 23 23 19 15Hoogtepunt:

De hele oostkust van Broagerland.


Moeilijkheidsgraad:

Het zijn
lichte wandelingen, behalve de derde.
Deze is middelzwaar vanwege de vele km's.Broagerland, een boerderij-idylle.


Broagerland, de zgn. Liefdestunnel (een door struiken overkluisd paadje).


Broagerland, het aktieve klif bij Skelde Kobbelskov.


Routemarkering:
Zéér goed.
Ook was het gras goed gemaaid, struiken gesnoeid, etc.


Doorgaande kilometergetallen op de kaart:
Langs het voetpad stonden hier en daar
informatieborden.
Daarop waren ook
kaartfragmenten van de route.
Heel bijzonder op die kaartfragmenten waren de kilometergetallen.
Reuze handig ! Dat zou men altijd moeten doen op de kaarten.


Bevoorrading:
Levensmiddelen:
Er was een supermarkt(je) in Padborg, Kruså [spreek uit: Kroesoo], Gråsten,
Broager, Sønderborg en Høruphav. Dus iedere dag was er wel een.
Drinkwater:
Bij de dorpjes zijn strandjes met openbare toiletten. Daar kun je drinkwater
nemen.


Kamperen:
Wildkamperen:
Het vinden van een goede plek uit het zicht van de huizen was soms lastig.
Er staan in de kaart naast campings ook een aantal primitieve overnachtings-
plaatsen
aangegeven. Dit zijn plekken, waar je de tent gratis een nacht mag
zetten. Ze hebben echter geen drinkwater, dus daar zelf voor zorgen.
Sommige zijn heel aardig, bijv. die bij de jachthaven van Høruphav.
Campings:
Deze vind je in Kruså, Kollund, Rinkenæs, Stensigmose, Sønderborg.


Muggenolie: niet nodig gehad.


Dybbøl Mølle.


De Havbogade in Sønderborg [spreek uit: sunnerbor]


Kenmerken van de Oostzee:
Het zoutgehalte is slechts 10 ‰.
Dit is zéér laag in vergelijking met bijvoorbeeld de Noordzee, die ongeveer
35 ‰ heeft. Het wordt veroorzaakt door:
1. de vele rivieren die erin uitmonden,
2. de kleine verbinding die deze binnenzee heeft met de Noordzee, en
3. de weinige verdamping in de Oostzee.
De getijden zijn te verwaarlozen.
Het onderscheid tussen laag en hoog water is hooguit enkele decimeters.
Het is een kalme zee.
Afgezien van zo nu en dan een stormhoogwater. Dan ontstaan er hoge golven
en een hoge waterstand (meer dan 1 meter boven normaal).
Er ligt weinig aangespoeld afval op de stranden.
Blijkbaar gooien de schepen bij deze binnenzee minder overboord en/of
maakt men de stranden schoon.


Kustafslag: kliferosie en brandingsterras.
Je vindt hier op vele plaatsen een
lage kustklif met een smal strand en een
brandingsterras. (zie foto).
1. Deze
lage kliffen bestaan uit keileem (keileem = grondmorene) en zijn
... veelal minder dan 10 m hoog.
... Soms steken zwerfkeien half uit de klifwand.
2. Op het
smalle strand ligt grind, rolstenen en soms ook zwerfkeien.
... Ze zijn uit de grondmorene gewassen.
3. Waar zo'n keileemklif door de werking van de branding terugwijkt, vormt
...
zich een bijna horizontaal brandingsterras (abrasieplatform)
... (eng: wave-cut platform).
... Dat terras helt slechts een klein beetje zeewaarts en je moet dan ook
... tientallen meters de zee in lopen voordat je kopje onder gaat.
... Hier in Denemarken valt dit brandingsterras niet droog vanwege het
... ge
ringe getijverschil. Dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld de brandings-
...
terrassen in Bretagne en Engeland die bij laag water wel droog liggen.

Broagerland: ten zuiden van Kobbelskov:
Op de foto zien we een aktief klif met zwerfkeienstrand
(Geschiebeblockstrand).
Op sommige plaatsen zag je bovenin de klif de nesttunnels van oeverzwaluwen.
De meeste kliffen in de Oostzee bestaan uit morenemateriaal, afgezet door de gletsjers.
.. Dat is grijze keimergel die tot bruingele keileem verweerd.
.. Erin ingesloten zitten zwerfstenen.
Hier is het klif niet erg hoog ( i.t.t. die bij Stensigmose die wel 20 m werd ).

Das Inlandis hat die Geschiebe vom Norden mitgebracht ( 'geschoben'),
.. deshalb nennt man sie 'Geschiebe'( = zwerfstenen; letterlijk: geschovenen);
. die größeren von ihnen auch Findlinge ( = zwerfkeien).
.. Es sind harte Gesteinsbrocken unterschiedlichster Art, Herkunft und Größe, eingebettet in
..die eiszeitlichen Ablagerungen (= afzettingen).
Werden diese Ablagerungen an den Steilküsten abgetragen
( Vindt er erosie plaats ),
. so bleiben die Geschiebe an den Stränden zurück.
Einen Strand, an dem die Geschiebe als Gerölle (= rolstenen) sehr dicht liegen, bezeichnet
. man als Geschiebestrand ( = zwerfstenenstrand).
. Wenn sich besonders große Geschiebe häufen, spricht man von einem
. Geschiebeblockstrand ( = zwerfkeienstrand). Hier op de foto is dat het geval.

 

Zie voor een goede introductie van de verschillende kustvormen:
Nieuw venster engeland_coastal-landscapes


Förden:
Als Förde bezeichnet man eine von einer landwärts wandernden
Gletscherzunge gegrabene, üblicherweise schmale Meeresbucht.
Sprachlich ist Förde die deutsche und Fjord die skandinavische Variante
desselben Wortes.
Geologisch gesehen ist Förde aber kein Fjord, weil letztere durch
seewärts 
wandernde Gletscher entstanden


Vervolgwandeling mogelijk over het Alsstien (Alspad op het eiland Als):
Er zijn 3 folders met kaartjes verkrijgbaar van verschillende delen van dit pad.

•  Mommark-Drejet

Fynshav-Mommark

Nordals


Eindbeoordeling:
Een échte top trail.


Beste websites:
Nieuw venster http://bornholmrundt.dk

Nieuw venster www.bornholm.info/?langId=2&language=en

Nieuw venster www.naturbornholm.dk/default.asp?m=341

Nieuw venster www.367ture.dk (wordt binnenkort vertaald)Vlak voor het einde bij Høruphav.


Van dag tot dag:

Die Route ist in vier Tagesetappen eingeteilt, jede mit ihrer eigenen Beson-
derheit. Nieuw venster http://gendarmsti.dk/de/entdecken-sie-die-route


1.  Padborg ― Sønderhav...... ( 15 km ) ..... ( Lichte wandeling )
Die Berg-Etappe nennt sich die erste Etappe auf dem Gendarmenpfad.
Wie der Name schon sagt, ist dieser Teil des Weges der mit den meisten
Erhebungen:
-
die Hügeln in Kruså bis zum Aussichtshügel hoch über Kruså und
- auf und ab entlang der steilen Abhänge im Wald von Kollund.

2.  Sønderhav ― Brunsnæs ..... ( 20 km )........ ( Licht )
Die Ziegel-Etappe hat ihren Namen von der früheren, blühenden Ziegel-
industrie der Umgebung.
Wie Perlen auf einer Schnur lagen die Ziegeleien hier dicht an dicht und man
kann immer noch ihre Spuren in der Landschaft sehen.

3.  Brunsnæs ― Gammelmark . ... ( 19 km )..... .. ( Licht )
Die Kragesand-Etappe hat ihren Namen von der Landschaft Kragesand.
Der Ort liegt jedoch so weit draußen und damit sehr abgeschieden, dass der
Name auch von einem dänischen Sprichwort stammen könnte, das lautet:
„Es ist so weit draußen und entfernt, dass selbst die Krähen umkehren.“ 
(Krage = Krähe)

4.  Gammelmark ― Høruphav ....... ( 19 km )........ ( Licht )
Die Strand-Etappe des Gendarmenpfads führt Sie entlang einiger der schön-
sten Strände der Route – vom kinderfreundlichen Strand in Vemmingbund bis
zu dem beliebten „Sorte Strand“ mit blauer Flagge in Sønderborg.


 

 

Wandelgids:
In 2013 verscheen onderstaande Duitstalige wandelgids.
Ze heeft ook goede kaartfragmenten schaal 1: 30.000.
Je hoeft dus geen kaartmateriaal te kopen.


.

............. Der Gendarmenpfad – Ein Wanderführer der Augen öffnet.

Deze wandelgids is verkrijgbaar bij:

Kruså Turistbureau
Flensborgvej 11
DK-6340 Kruså
Fon +45 74672171
turist@visitkrusaa.dk
www.visitkrusaa.dk 

Sønderborg Erhvervs- og Turistcenter
Rådhustorvet 7
DK-6400 Sønderborg
Fon +45 423555
info@visitsonderborg.com
www.visitsonderborg.com In het Engels is er op dit moment (2014) alleen een folder getiteld
The Gendarme Path.
Waarschijnlijk komt er echter in 2015 ook een Engelstalige versie van
de wandelgids.


Informeer ook bij:
Reisboekwinkel de Zwerver ( webshop voor reisgidsen en landkaarten) 
Overnachtingsmogelijkheden:

B&B's en hotels boek je . hier.
... Deze wandelsite is niet-commercieel, onafhankelijk en 100% gratis.
... Dat is enkel mogelijk door de steun van de lezers.
... Door een kleine donatie kun je je waardering tonen en
.....meehelpen om de website gratis online te houden !

..............................................
... • Betaal met deze knop in een paar klikken via je eigen PayPal-saldo.
... • Heb je zelf nog geen PayPal-rekening, dan kun je toch via PayPal
...... vanaf j
e creditcard geld overmaken.

....Uiteraard kun je ook doneren door overschrijving op mijn
.. ING-bankrekening:

.. IBAN : NL38 INGB 0003 5057 89
.. BIC : INGBNL2A
.. t.n.v. P. C.M. Smulders.Weet je aanvullingen en verbeteringen van deze tekst?
Graag een e-mail naar:

e-mailadres

En tot slot: veel wandelplezier !
Piet Smulders, 2014


..... . ... .