.
.GENDARMSTIEN. (= HET GENDARMEPAD)
Padborg – Høruphav ........ 74 km .

  Het Gendarmepad:
Net over de Duits-Deense grens, ligt op de noordelijke oever van de
Flensburger Förde het
Gendarmepad. Dit langeafstandspad tussen Padborg
en Høruphav (op het eiland Als) is 74 km lang, dus ongeveer 4 wandeldagen.
Je passeert onderweg o.a. stenige stranden, donkere beukenbossen,
kastelen, oude steenfabrieken en kliffen.
Het pad is genoemd naar de
gendarmen, de genswachters, die begin vorige eeuw dit pad gebruikten tijdens de bewaking van de Duits-Deense grens, o.a. tegen
smokkelaars.

Gendarme:
• Na WO I werd de grens tussen Duitsland en Denemarken voor de zoveelste keer gewijzigd. Een volksreferendum koos de Flensburger Förde als grens.
• Vanaf toen patrouilleerden aan de Deense zijde de blauwgeklede
grenswachters. Deze patrouille te voet hield op eind vijftiger jaren.
• Tegenwoordig kunnen wij er ook een mooie wandeltrektocht maken, want de oude patrouillepaadjes zijn samengevoegd tot een langeafstandspad.

.

• Het woord "gendarme" komt van het Franse "gens d'armes" (bewapende mannen). De Franse gendarmen waren elitesoldaten en in de 15 e eeuw lijfwachten van de koning. Later ook helper van de politie in kritische situaties (zie ook Gendarmerie).


. . GENDARMSTIEN:. .PADBORG. . HØRUPHAV

Overal l
angs de Flensborg Fjord is het Gendarmstien een écht kustpad.
In de kaart staat Flensburger Förde. Dit is de Duitse naam; Flensborg Fjord de Deense.
Omdat een förde geen fjord is, spreek ik daarom vanaf nu ook alleen over Förde.
Obwohl die dänische Bezeichnung den Begriff Fjord enthält ist die Flensburger Förde als glaziale Tieflandsform im geomorphologischen Sinne kein Fjord, sondern eine Förde, die jedoch im Tourismusjargon seit jüngerer Zeit häufig fälschlich als ein solcher bezeichnet wird.


Fotoalbum en video:
...


Begin- en eindpunt:
Van Padborg naar Høruphav.


Tijdsduur: 4 dagen (met een dagrugzakje).
Als je deze wandeltrektocht met een lichte dagrugzak loopt , terwijl je de hoofdbagage laat bezorgen, kun je het traject in 4 dagen doen (zie verderop bij Van dag tot dag).
Ga je echter met
trekkingrugzak en tent dan heb je zo'n indeling niet nodig. Je bent dan vrij in doen en laten en kunt 's avonds altijd wel een tentplek vinden.
Je hebt dan wel ongeveer 1 dag méér nodig
, omdat je met een trekkingrugzak minder kilometers per dag aflegt.De grensovergang bij Skomagerhus: een kleine brug over de Kruså die hier
in de förde. uitmondt.
Je kijkt vanaf de Duitse zijde noordwaarts.
Op de achtergrond het prachtige Kollund Skov. (Skov =
bos)


Een
van de kloven in Kollund Skov.
De beekjes hebben zich diep ingesneden bij hun afdaling naar zee. 
Je steekt die over m.b.v. een voetbrugje. Daarvoor loop je eerst een stukje
landinwaarts langs de kloof (en over een trap naar beneden).


Overal langs de Flensburger Förde is het Gendarmstien een écht kustpad.
Hier zien we het pad bij Sønderhav [spreek uit: sunnerhaw]

Meestal is er, zoals hier, slechts een smal strand. Het bestaat uit grind, rolstenen en soms ook. keien. Op blote voeten loop je dan ongemakkelijk de zee in. Ga daarom liever via het. steigertje.
Bei Geröllstrände sammelt sich das aus den Kliffs heraus gelöste Gestein,. während das feine Material ( Kies, Sand und Erde) vom Wasser fortgespült und andernorts. abgelagert wird.
Bij deze Förde heb je achter het strand meestal een lage klif die varieert van enkele tot tientallen
meters.. Ze is meestal inaktief (dus begroeid); een enkele keer aktief (onbegroeid). Soms moest men de erosie verhinderen door er grote keien voor te leggen. Hier op deze foto is niet veel klif te zien.
Bij de dorpjes waren mooie zandstrandjes. Ik vermoed dat die opgespoten zijn.


Voorbij Rønshoved.


Deense weerdienst:
www.dmi.dk/lokation/sh...

 

Beste periode: Juni, juli en augustus.
Wil je naast wandelen óók zwemmen in zee, dan valt juni af, vanwege de nog lage zeewatertemperatuur.
In september is het al vroeg donker.

.KlimaSønderborg
apr
mei
jun
jul
aug
sep
okt
.Gemiddelde maximumtemp. °C
10
15
19
20
20
17
12
.Maandsom neerslag (mm)
44
65
57
71
68
70
70
( Gem. maximumtemp. De Bilt ) 14 18 20 23 23 19 15Hoogtepunt:

De hele oostkust van Broagerland.


Zwaarte:

Je hebt hier licht golvend terrein met geringe hoogteverschillen.
Dat geeft
lichte wandelingen.Broagerland, een boerderij-idylle.


Broagerland, de zgn. Liefdestunnel (een door struiken overkluisd paadje).


Broagerland, het aktieve klif bij Skelde Kobbelskov.


Routemarkering:
Zéér goed.
Ook was het gras goed gemaaid, struiken gesnoeid, etc.Doorgaande kilometergetallen op de kaart:
Langs het voetpad stonden hier en daar
informatieborden.
Daarop waren ook
kaartfragmenten van de route.
Heel bijzonder op die kaartfragmenten waren de kilometergetallen.
Reuze handig ! Dat zou men altijd moeten doen op de kaarten.Bevoorrading:
Levensmiddelen:
Er was een supermarkt(je) in Padborg, Kruså [spreek uit: Kroesoo], Gråsten, Broager, Sønderborg en Høruphav. Dus iedere dag was er wel een.
Drinkwater:
Bij de dorpjes zijn strandjes met openbare toiletten. Daar kun je drinkwater nemen.


ANWB Campings:
Zie voor een overzicht anwbcamping.nl/denemarken
Langs (of in de buurt van) het Gendarmenpad liggen ook diverse natuurkampeerterreinen. Op deze piepkleine terreinen vinden in de regel 2 of 3 tenten een plaatsje. Het geboden comfort (toilet, stromend water) is minimaal. Kamperen is er gratis. De tent mag max. 2 nachten blijven staan. Sommige zijn heel aardig, bijv. die bij de jachthaven van Høruphav.


Wildkamperen:
Het vinden van een goede plek uit het zicht van de huizen was soms lastig.


Muggenolie: niet nodig gehad.


Dybbøl Mølle.


De Havbogade in Sønderborg [spreek uit: sunnerbor]


Kenmerken van de Oostzee:
Het zoutgehalte is slechts 10 ‰.
Dit is zéér laag in vergelijking met bijvoorbeeld de Noordzee, die ongeveer 35 ‰ heeft. Het wordt veroorzaakt door:
1. de vele rivieren die erin uitmonden,
2. de kleine verbinding die deze binnenzee heeft met de Noordzee, en
3. de weinige verdamping in de Oostzee.
De getijden zijn te verwaarlozen.
Het onderscheid tussen laag en hoog water is hooguit enkele decimeters.
Het is een kalme zee.
Afgezien van zo nu en dan een stormhoogwater. Dan ontstaan er hoge golven en een hoge waterstand (meer dan 1 meter boven normaal).
Er ligt weinig aangespoeld afval op de stranden.
Blijkbaar gooien de schepen bij deze binnenzee minder overboord en/of maakt men de stranden schoon.


Kustafslag: kliferosie en brandingsterras.
Je vindt hier op vele plaatsen een
lage kustklif met een smal strand en
een
brandingsterras. (zie foto).
1. Deze
lage kliffen bestaan uit keileem (= grondmorene) en zijn veelal minder dan 10 m hoog. .Soms steken zwerfkeien half uit de klifwand.
2. Op het
smalle strand ligt grind, rolstenen en soms ook zwerfkeien. Ze zijn uit de grondmorene gewassen.
3. Waar zo'n keileemklif door de werking van de branding terugwijkt,vormt.zich een bijna horizontaal brandingsterras (abrasieplatform)
(eng: wave-cut platform). Dat terras helt slechts een klein beetje zeewaarts en je moet dan
ook tientallen meters de zee in lopen voordat je kopje onder gaat.
Hier in Denemarken valt dit brandingsterras niet droog vanwege het geringe getijverschil. Dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld de
brandingsterrassen in Bretagne en Engeland die bij laag water wel droog liggen.


Broagerland: ten zuiden van Kobbelskov:

Op de foto zien we een aktief klif met zwerfkeienstrand
(Geschiebeblockstrand).
Op sommige plaatsen zag je bovenin de klif de nesttunnels van oeverzwaluwen.
De meeste kliffen in de Oostzee bestaan uit morenemateriaal, afgezet door de
gletsjers.. Dat is grijze keimergel die tot bruingele keileem verweerd. Erin ingesloten zitten zwerfstenen.
Hier is het klif niet erg hoog ( i.t.t. die bij Stensigmose die wel 20 m werd ).
Das Inlandis hat die Geschiebe vom Norden mitgebracht ( 'geschoben'),
deshalb nennt man sie 'Geschiebe'(=zwerfstenen; letterlijk: geschovenen); die größeren von ihnen auch Findlinge ( = zwerfblokken). Es sind harte Gesteinsbrocken unterschiedlichster Art, Herkunft und Größe, eingebettet..in die eiszeitlichen Ablagerungen (= afzettingen).
Werden diese Ablagerungen an den Steilküsten abgetragen
( Vindt er erosie plaats ),
so bleiben die Geschiebe an den Stränden zurück.
Einen Strand, an dem die Geschiebe als Gerölle (= rolstenen) sehr dicht liegen,
bezeichnet man als Geschiebestrand (=zwerfstenenstrand).
Wenn sich besonders große Geschiebe häufen, spricht man von einem Geschiebeblockstrand (=zwerfkeienstrand). Hier op de foto is dat het geval.

 

Zie voor een goede introductie van de verschillende kustvormen:
engeland_coastal-landscapes


De Flensburger Förde:
de Flensburger Förde, een lange zee-inham, die in de laatste ijstijd (Weichsel-glaciaal) werd uitgegraven door het ijs.
Het is echter géén fjord. Fjorden, zoals die in Noorwegen, werden immers uitgegraven door gletsjers, die vanuit het binnenland naar de zee toe bewogen.
In het geval van de Flensburger Förde kwamen de gletsjers vanuit het oosten (en dus vanuit de zee) en drongen diep het land in. Als een enorme bulldozer doorploegde het ijs het landschap en stuwde zand, klei en puin tot tientallen meters hoge wallen op. Het resultaat is een golvend heuvellandschap met een zeer afwisselende, soms verrassend steile kustlijn.

Als Förde bezeichnet man eine von einer landwärts wandernden Gletscherzunge gegrabene, üblicherweise schmale Meeresbucht.
Geologisch gesehen ist Förde kein Fjord, weil letztere durch
seewärts  wandernde Gletscher entstanden (Spreek dus liever van Förde ! )


Vervolgwandeling mogelijk over het Alsstien (Alspad op het eiland Als):
The Als Path (64 km) is the latest initiative for nature lovers and leads from Hardeshøj in the north, across the island via the forest Nørreskoven to Fynshav and along the east coast to Mommark and Drejet in the south. You will see some of the most beautiful areas in the region.
The maps of the Als Path (Alsstien) is divided in 3 stretches.
PDF of part 1 Hardeshøj-Fynshav in English.
PDF of part 2 Fynshav-Mommark in English.
PDF of part 3 Mommark-Drejet in Danish.

Eindbeoordeling:
Een échte top trail.


Beste website:
www.gendarmsti.dk/de , de officiële site van het Gendarmenpad.


Aan de kust bij Landbjerglund vlak voor het einde bij Høruphav.


Van dag tot dag:

Die Route ist in vier Tagesetappen eingeteilt, jede mit ihrer eigenen
Besonderheit. Nieuw venster http://gendarmsti.dk/


1.  Padborg ― Sønderhav...... 15 km ..... Lichte wandeling
Die Berg-Etappe nennt sich die erste Etappe auf dem Gendarmenpfad.
Wie der Name schon sagt, ist dieser Teil des Weges der mit den meisten Erhebungen:
-
die Hügeln in Kruså bis zum Aussichtshügel hoch über Kruså und
- auf und ab entlang der steilen Abhänge im Wald von Kollund.

2.  Sønderhav ― Brunsnæs ..... 20 km .... Licht
Die Ziegel-Etappe hat ihren Namen von der früheren, blühenden Ziegelindustrie der Umgebung. Wie Perlen auf einer Schnur lagen die Ziegeleien hier dicht an dicht und man kann immer noch ihre Spuren in der Landschaft sehen.

3.  Brunsnæs ― Gammelmark . 19km ... .. Licht
Die Kragesand-Etappe hat ihren Namen von der Landschaft Kragesand. Der Ort liegt jedoch so weit draußen und damit sehr abgeschieden, dass der Name auch von einem dänischen Sprichwort stammen könnte, das lautet:
„Es ist so weit draußen und entfernt, dass selbst die Krähen umkehren.“  (Krage = Krähe)

4.  Gammelmark ― Høruphav ....... 19 km ........ Licht
Die Strand-Etappe des Gendarmenpfads führt Sie entlang einiger der schönsten Strände der Route – vom kinderfreundlichen Strand in Vemmingbund bis zu dem beliebten „Sorte Strand“ mit blauer Flagge in Sønderborg.
 

SNP Natuurreizen heeft hier vanaf 2018 ook een wandelreis:

Zie : www.snp.nl/reis/denemarken/zuid-jutland

SNP loopt de route van oost naar west.
Mijn wandelgids uit 2013 beschreef de route anderom, van west naar oost, en daarom liep ik ook zo.
Wandelgids:
In 2013 verscheen onderstaande zeer mooie Duitstalige wandelgids.
Ze heeft ook goede kaartfragmenten schaal 1: 30.000.
Je hoeft dus geen kaartmateriaal te kopen.


.

............. Der Gendarmenpfad – Ein Wanderführer der Augen öffnet.

Men beloofde mij in 2014 ook een Engelstalige wandelgids te gaan maken. Eind 2017 was dat nog niet gedaan. Om dit mooie pad te lopen hoeft dat geen bezwaar te zijn, want een kustpad volgen is eenvoudig en met goede kaartfragmenten in de Duitstalige gids al helemaal.
De Duitstalige wandelgids is verkrijgbaar bij:

Aabenraa Turistbureau
Storegade 30
DK-6200 Aabenraa
Tel +45 74 62 35 00
info@visitaabe 
www.visitaabe 

Sønderborg Turistbureau
Perlegade 50Rådhustorvet 7
DK-6400 Sønderborg
Tel +45 74 42 35 55
info@visitson 
www.visitson 


Informeer ook bij:
Reisboekwinkel de Zwerver ( webshop voor reisgidsen en landkaarten) 

Overnachting:

Voor mooi gelegen vakantiehuisjes in de natuur
ga je naar Natuurhuisje.nl

.
... Deze wandelsite is niet-commercieel, onafhankelijk en gratis.
... Dat is enkel mogelijk door steun van de bezoekers.
...
... Heb je hier goede info gevonden, toon dan je waardering door een
... kleine donatie voor het vele werk.
... .Zo kan de website ook gratis blijven en uitgebouwd worden!

............................................... .
... • Betaal met deze knop in een paar klikken via je eigen PayPal-saldo.
... • Heb je zelf nog geen PayPal-rekening, dan kun je toch via PayPal
...... vanaf j
e creditcard geld overmaken.

....Uiteraard kun je ook doneren door overschrijving op mijn
.. ING-bankrekening:

.. IBAN : NL38 INGB 0003 5057 89
.. BIC : INGBNL2A
.. t.n.v. P. C.M. Smulders.


Weet je aanvullingen en verbeteringen van deze tekst?
Graag een e-mail naar:

e-mailadres

..... . ... .

LAATST BIJGEWERKT : 7-1-2019