.
 

.
.......... UPLANDS IN SCHOTLAND
.

Upland = land lying above the limit of enclosed (omheind) farmland.

Die grens ligt gewoonlijk op grofweg 1,000 feet (± 300m) boven zeeniveau.
Er zijn echter gebieden waar geen enclosed farmland is (denk o.a. aan de
Northwest Highlands en de Hebriden).
Gebruik in dat geval voor de definitie het vegetatie type.
Je vindt daar al op veel lagere hoogte vegetatie met een upland-karakter,
soms zelfs op zeeniveau..
In de tekening is het upland alles boven de Fell wall, m.a.w. de Open fell.

 

... Suggested upland areas - James Fenton..
.

THE MAP INDICATES TWO BROAD CATEGORIES OF UPLAND:

TYPE A:
Large-scale landscapes with upland character throughout
:
1. Highlands and Islands
( hoogste top 1345 m)
2. Southern Uplands
(hoogste top 843 m)
...
(een heuvellandschap met het karakter van een middelgebergte).
3. Galloway Hills
( Note: The Galloway Hills and Southern Uplands could be combined as
one unit, although there are differences between the two areas.
)

TYPE B:
Localised hills arising above landscapes of intensive farmed or
urban land:
(the last remaining moorland in lowland Scotland )
4. Hill of Fishie
5. Sidlaws
6. Ochils
(hoogste top 720 m)
7. Lomond Hills (could include Benarty Hill)
8. Cleish Hills
9. Campsie, Kilsyth & Gargunnock Hills
10. Clyde Muirshiel Hills
11. Lammermuirs
12. Screel & Criffel

Because the uplands are generally dominated by semi-natural
moorland vegetation, and in the lowlands such moorland has been lost
through agricultural improvement, then the current location of moor-
land provides a good indication of landscapes of an upland character.

Hence it is suggested that the uplands here defined as landscapes where
'moorland is the dominant vegetation type' as delineated on the map.
Note:
There are areas in the north and west of Scotland that could be
described as upland in character due to vegetation, but are at a low
altitude.


This is not a perfect definition because in some areas, particularly
Galloway and Argyll, forestry or woodland plantations now dominate a landscape which would still naturally be moorland . Hence this map
includes these afforested areas.

Additionally, there are some localities within the larger areas
of ‘uplands’ (Type A above) where there is a significant presence of
agriculturally - improved land, such as Mainland Orkney or the
Campbeltown area .

 

 

.
Upland areas in Britain:

Met onderstaande kaart kun je de uplands goed vergelijken tussen
Engeland, Schotland en Wales.

Schotland en Wales hebben beide relatief veel upland.
In Schotland is een groot gedeelte daarvan zelfs boven de 2,500 ft
(760 m).
Ook zijn er in Schotland eilandjes aan de westkust met upland en ook
hier is nog een gedeelte boven de. 2,500 ft (760 m) is.

...Upland areas in Britain .. (= lichtbruin + donkerbruin)
. De uplands zijn in de kaart het lichtbruine en donkerbruine gebied
.. samen.
Most of our upland habitats are found in Scotland, Northern England
.. and Wales, though there are some areas of moorland in South West
.. England
.

Towards the north of Britain the climate, soils and terrain become
.. more challenging for plants and animals, so that some areas almost at
.. sea level.
in Northern Scotland or the Hebrides still feel part of the
.. upland
rather than the lowland zone.

 

 

.
What are uplands ?


The British uplands, which cover almost a third of Britain's land
.. surface, encompass a wide range of habitats ranging from places such
.. as the granite tors on Dartmoor, through the eroded peat plateau of
.. Kinder Scout
(Peak District) to the arctic-like plateau of Ben MacDui in
.. Scotland.
Despite the obvious differences between these places each is instantly
.. recognisable as an upland environment, so what do they share in
.. common ?
.. One important shared characteristic is the absence, or at least the
.. paucity
(= schaarste), of human signs such as roads, buildings and
.. boundaries.

.. They are the closest that we can get to wilderness in Britain.
The adjectives that people use to describe upland habitats depend upon
.. their point of view, but range through words as open, wild, empty,
.. bleak, desolate
and hostile. Each of these adjectives picks up on
.. particular features of upland environments that are a consequence of:
.. - the absence of cultivation,
.. - the topography (shape of the land) and
.. - the climate.
There is little doubt that the upland landscape is valued in Britain since
.. many of the National Parks have a significant amount of upland
.. habitat.

Upland = land lying above the limit of enclosed farmland.
................(enclosed = omheind)

Die grens ligt gewoonlijk op grofweg 1,000 feet (± 300m)
boven zeeniveau.
Er zijn echter gebieden waar geen enclosed farmland is
(denk o.a. aan de Northwest Highlands en de Hebriden).
Gebruik in dat geval voor de definitie het vegetatie type.
Je vindt daar al op veel lagere hoogte vegetatie met een
upland-karakter, soms zelfs op zeeniveau.

.. Athough the word upland and this definition, implies an altitudinal
.. boundary, the altitude
(= hoogte) of the land is really a surrogate for
.. climate, since the position of the boundary between lowland and
.. upland is related to the effect that weather has on plant growth.
The limit of enclosed farmland is an economic threshold, above which
.. it is unprofitable to cultivate the land. Farming close to the boundary
.. is always marginal and changes in agricultural funding could move
.. the boundary up or down the hill.
The boundary between lowland and upland can often appear sharp,
.. with markedly different vegetation above and below the wall or fence
..
(afrastering) marking the upper limit of a farm.
.. This sharp transition in vegetation across a farm boundary wall or
.. fence is a consequence of the relatively intensive management that
.. takes place on the farm. The real ecological boundary between the
.. lowlands and the uplands is much more fuzzy but, none the less, real.
Although the uplands are unlikely to suffer from the urbanisation or
.. intensive farming experienced in the lowlands there are other threats
.. that are direct consequence of our actions. For example, there is
.. habitat degradation brought about by:
.. - overgrazing,
.. - commercial afforestation
.. - recreation
.. -
persecution of wildlife and
.. - the insidious
(= verraderlijke) effects of acid deposition and
.... global warming.
.. All of these are a threat to the naturalness of the upland environment
.. and to their value as wilderness areas.


De uplands zijn ecologisch niet gezond:
Het bos op de Schotse Hooglanden sterft uit.
Bejaarde bomen gaan dood en jonge bomen worden opgegeten.

In tegenstelling tot wat veel mensen denken, heeft Schotland er niet altijd
zo kaal uitgezien. Aan het begin van de Middeleeuwen waren grote delen
van het land nog bedekt door de voor Schotland karakteristieke grove den,
en ook loofbomen als ratelpopulier, wilg, eik en berk.
Maar de bevolking groeide, en daarmee ook de behoefte aan hout om
huizen te bouwen, en die warm te houden. Bossen moesten plaats maken
voor landbouwgrond.
Toen Schotland ook nog maritieme ambities kreeg, was de kaalslag
helemaal niet meer te stoppen. Er werd jacht gemaakt op de laatste
grove dennen, die essentieel waren voor de scheepsbouw.
Van die maritieme ambities is niet veel gekomen, uiteindelijk moest
Schotland het onderspit delven tegen zuiderbuur Engeland.
Tijdens de zogenaamde highland clearances in de achttiende en
negentiende eeuw verdwenen naast de bomen ook de mensen.
Onder druk van de Engelsen werden hele Schotse gemeenschappen
gedeporteerd naar de kust.
Op de Schotse highlands lieten de Engelsen schapen los die het gebied
vakkundig leegvraten en uitputten. Wat overbleef, waren de crofts,
in onderpacht bewerkte gronden, en hier en daar een boom die alles
door een mirakel had overleefd. Alleen op afgelegen plekken, steile
berghellingen die niet interessant waren voor de landbouw,
overleefden kleine plukjes bos.

Tegenwoordig vormen niet alleen schapen een probleem.
Er zijn daarnaast ook nog 400.000 edelherten.
The uplands are an inherently infertile region,
.. - devastated by deforestation and repeated burning,
.. - largely depopulated and then
.. - opened to heavy and uncontrolled sheep grazing.

Bringing them back into a good ecological health means
.. reduction of deer numbers, grouse moors and sheep farming.


Mooie video: Rewilding with George Monbiot:
George Monbiot:
Cross that bleak plateau and you will see plenty of moorgrass, some
tormentil and moss, a few crows, perhaps the odd pipit and skylark, but
almost nothing else, except sodding sheep. The hills have been grazed to
destruction
'.

We zien een frappant verschil tussen de uplands van het Europese vasteland
en die van Groot-Brittannië (en Ierland).
Die van het continent zijn bebost (denk bijvoorbeeld aan de Ardennen).
Dat is de normale gang van zaken bij uplands met hun relatief ruige klimaat
en arme bodem.
In Groot-Brittannië zijn ze echter niet bebost.
George Monbiot legt in een prachtige lezing uit hoe dat komt.
Warm aanbevolen. . www.youtube.com/watch?v=ZHw8yiHD4Iw


.
Glen Affric, beschermd gebied sinds 2004. Zo moet Schotland er vroeger uit hebben gezien.


Weet je aanvullingen en verbeteringen van deze tekst?
Graag een e-mail naar:

.


. .... . ... ..

LAATST BIJGEWERKT : 7-1-2019