.
LIOMSETER
(Turisthytte)
Mooie wildernis in het Langsua nasjonalpark

 

 

5.30 uur (zuivere looptijd), want:
Vågskard Reinsjøbua = 1.45 uur
Reinsjøbua Skjellbreibua = 1.45 uur
Skjellbreibua Vågskard = 2 uur

Middelzwaar.

Rondwandeling vanuit de seter Vågskard ten zuiden van Liomseter.

Deze route is geheel gemarkeerd in het terrein met rode stippen.

Deze wandeling is alleen geschikt voor de ervaren Noorwegen-wandelaar. Je bent hier 'in the middle of nowhere' en geheel op jezelf aangewezen.

Hier in het Langsua nasjonalpark is het een mooie wildernis met veel elanden.

Er is een menging van rivieren, meren, bos en seters (zomerboerderijen).

Er zijn in dit gebied een aantal, voor iedereen vrij toegankelijke, kleine hutten (Turisthytter) van de Gausdal Fjellstyre.

Aanrijroute:
Rijd over de 204 naar Holsbrua.
Vanaf daar over een bomveg (tolweg) in de richting van Liomseter (Turisthytte).
Sla vlak voor Liomseter linksaf naar de seter Vågskard en parkeer daar de auto 100 m voor de brug......Groen= bos .....Grijs= open gebied
....
Blauwe horizontale lijntjes= veen

Dit kaartfragment is voldoende. Je hoeft dus geen turkart te kopen.
Een goede kaart van heel Noorwegen vind je op www.norgeskart.no


Deze wandeling is een introductie van het Langsua nasjonalpark. Het geeft een goed beeld van de mooie natuur in het zeer verlaten deel van het gebied. Misschien ontmoet je vandaag een visser, maar voor de rest ben je op jezelf aangewezen.
De hele dag zijn er plekken waar je goed drinkwater vindt.
Dit gebied is een echt eland-leefgebied. Let eens op de gesnoeide struiken, uitwerpselen en prenten. In de herfst komen hier veel elanden uit Jotunheimen om te overwinteren.
De twee hutjes onderweg kunnen dienen als pauzepunt. Bij koud, winderig weer zit je dan binnen. Bij mooi zonnig weer aan de oever van het meer.

 

Routebeschrijving:
Parkeer de auto 100 m ten noorden van de brug op de parkeerplaats.
Vul je veldfles voordat je de Vågskardfjellet opklimt.
Loop naar de ingang van de seter Vågskard.
Volg daar de wegwijzer Reinsjøbua.
Boven komt er een wegwijzer met daarop Vågskardfjellet 1,5 km. Ga niet die richting in, maar de andere omhoog naar de kam.
Bij Skjellbreibua volg je de wegwijzer met daarop Liomseter. Dit pad is onderdeel van de officiële DNT-route tussen Lenningen en Liomseter.
Na een tijdje lopen we over een eindmorenrug, waar de eerste Fijnsparren en Grove dennen verschijnen. We zien daar veel uitwerpselen van elanden.

 

. 4 VEGETATIEZONES IN DE FJELL en de BOSGRENS
.

Bij de beklimming van de Vågskardfjellet loop je achtereenvolgens door Naaldbos en Fjellberkenbos. Vervolgens passeer je de bosgrens en kom je in de Onderste alpiene zone, de eerste gordel in de Kaalfjell.

We wandelen eerst door Naaldbos. We zien er: Grove den (Furu) (Pinus sylvestris) en Fijnspar (Gran) (Picea abies).
Waarschijnlijk zijn hier in het verleden veel naaldbomen gekapt en daarvoor in de plaats kwamen spontaan fjellberken, zodat we nu geen zuiver naaldbos meer hebben.

Al snel komen we in het Fjellberkenbos (Subalpiene zone)
Het ligt als een smalle gordel boven het naaldbos.
De dominerende boomsoort is de Fjellbjørk (= Fjellberk) (Betula pubescens czerepanovii). Het is een ondersoort van de Zachte berk. Ze varieert erg in uiterlijk.
Op onbeschutte plaatsen is ze klein (slechts drie meter hoog) enkrom (door sneeuwdruk en wind).Op meer beschutte plaatsen kan ze 5 m worden en heeft ze wel een rechte stam.

In de struiklaag zien we: Wilde lijsterbes en Jeneverbes.
In de kruidlaag: Blauwe bosbes, Rijsbes en Fjellkraaihei.

Spoedig zijn we in de Onderste alpiene zone, de eerste gordel in de kaalfjell. Hier staat her en der nog een enkele kleine Fjellberk.
In natte delen zie je struikwilgjes en Wollegras.
In droge delen: Dwergberk en Jeneverbes (kruipend),
heidesoorten als Struikhei en Kraaihei en tot slot Rendiermossen.De seter Vågskard.


Bij Vågskard lopen we langzaam de helling op. Waarschijnlijk is het hier zuiver naaldbos geweest, maar heeft men in het verleden veel naaldbomen gekapt. Daarvoor in de plaats kwamen spontaan fjellberken, zodat je nu geen zuiver naaldbos meer hebt.


Boven bij de top van de Vågskardfjellet zuidwaarts kijkend naar de bijna 200m lager liggende meren Øvre- en Nedre Reinsjøen.Je steekt de beken over via stapstenen.


Het vrij toegankelijke hutje Reinsjøbua is mooi gelegen tussen de twee meren. Er zijn in dit gebied veel van dergelijke hutjes die gratis door wandelaars en jagers gebruikt mogen worden.


Van binnen is Reinsjøbua zeer sfeervol en erg functioneel.
De emmer met daarop DRIKKEVATN gebruikt men om in het meer water te halen.


Reinsjøbua: de slaapkamer met 2 slaapplaatsen.


Op weg naar de heuvel Skjellbreidskampen lopen we door dit open fjellberkenbos. Op onbeschutte plaatsen zoals hier blijven ze klein (slechts drie meter hoog) en krom (door sneeuwdruk en wind). De bosgrens nadert nu snel.


We hebben het fjellberkenbos verlaten, passeerden dus de bosgrens, en zijn in de Onderste alpiene zone aangekomen. Je ziet laagblijvende dwergberken en lichenen.


Hier zijn we ten noorden van Skjellbreibua onder de bosgrens. Het terrein is een mozaïek van drogere en nattere delen. In de drogere delen heb je naaldbos met wat fjellberken, in de nattere delen veen. Dat laatste wordt op je topografische kaartfragment aangegeven met blauwe horizontale lijntjes.


Een eindmorenrug, met Fijnsparren en Grove dennen. Daar waren veel uitwerpselen van elanden.


De wandelroute valt enige tijd samen met een elandwissel. (Zie witte stippen op de foto. Omdat je de neiging hebt zo'n duidelijk pad te blijven volgen, heeft men op het punt waar we linksaf moeten twee palen gezet en een grote rode T. Toch liep ik achteloos over de wissel verder en merkte pas dat ik fout zat toen het pad bij een niet passeerbaar veentje ophield.

Introductie Langsua (Huldreheimen):
Zie bij: Nieuw venster meerd-lijnw-Huldreheimen.html


Deze wandelsite is niet-commercieel, onafhankelijk en gratis. Dat is enkel mogelijk door steun van de bezoekers.

Heb je hier goede info gevonden, toon dan je waardering door een kleine donatie voor het vele werk.
Zo kan de website ook gratis blijven en uitgebouwd worden!

................................... .
. Betaal met deze knop in een paar klikken via je eigen PayPal-saldo.
. Heb je zelf nog geen PayPal-rekening, dan kun je toch via PayPal vanaf je creditcard geld overmaken.

Uiteraard kun je ook doneren door overschrijving op mijn
ING-bankrekening:

IBAN : NL38 INGB 0003 5057 89
BIC : INGBNL2A
t.n.v. P. C.M. Smulders.


Zie voor andere dagwandelingen Zuid-Noorwegen:
www.pietsmulders.nl/noorwegen......html


LAATST BIJGEWERKT : 05-12-2020.