.
BELANGRIJKE BOOMSOORTEN
. ..in NOORWEGEN .. .

 

1. Fijnspar (Gran) (Picea abies) is economisch gezien het belangrijkst.
... Drie van de vier bomen die in 2017 werden gekapt waren Fijnsparren.

2. Grove den (Furu) (Pinus sylvestris) volgt op de tweede plaats.

3. Berk (Bjørk) als eerste loofboom op de derde plaats.


..1. Fijnspar (Gran) ( Picea abies):

Licht: ... schaduwverdragend in haar jeugd.
Water: ...vochtbehoevend.
Voedsel: ...veeleisend ( goede, diepe voedselrijke bodem).

De Fijnspar is de meest gekapte boom in Noorwegen.
De helft wordt papier, cellulose of houtpulp; de rest gaat naar
.. bouwmateriaal.
Ze bezit nu de beste bosbodems en laat de slechtere over aan
.. Grove den en Berk.

De Fijnspar vermeerdert zich in de fjell zowel door zaadontkieming
.. als met behulp van lage zijtakken. Als die zijtakken door het gewicht
.. van de. sneeuw de grond raken, schieten ze wortel.
Er ontstaat een
.. groepje bomen, die in werkelijkheid de afleggers zijn van de ene
.. moederboom.
.. Zo kan de Fijnspar op grote hoogte overleven, nadat een boom in het
.. verleden onder zeer gunstige omstandigheden uit zaad ontkiemt was.

... 2. Grove den (Furu) (Pinus sylvestris):
Licht:... lichtbehoevend in haar jeugd.
Water:... droogteverdragend.
Voedsel: ...weinig eisend ( voedselarme en droge gronden).

De Grove den vertoont draaigroei.
En overleeft probleemloos bosbranden door haar dikke schors en
.. hoge takken.
Ze kan wel 500 jaar oud worden, en als tørrfuru (= dode den)
.. (letterlijk: droge den) nog enkele eeuwen.

.

 

.. 3. Berk (Bjørk): Betula Pendula. ,. B. Pubescens. ,. B. nana

. Licht: lichtbehoevend in hun jeugd.
. Water: ....
. Voedsel: weinig eisend

. Het zijn typische pioniersoorten (net als Ratelpopulier):
....... - ze vormen veel zaad,
....... - en dat ieder jaar,
....... - spreiden het zaad over grote oppervlakken en
....... - groeien snel in hun jeugd.

. Er zijn 3 soorten berk in Noorwegen (zie hieronder A,B,C).
.... Deze kruisen met elkaar (
wat leidt tot steriele nakomelingen).
.... Die kruisingen maken het moeilijk om duidelijke grenzen
.... tussen de soorten te trekken.


A. Hengebjørk ; ( Betula pendula ) (Ruwe berk)

1. Hangende twijgen.
2. Stam heeft bovenaan witte schors.
3. Twijgen zijn kaal en hebben wrattige harskliertjes ( dus ruw).
4. Groeiplaats: vooral op droge, zandige bodem.

Droogteverdragend.
Komt in Europa verder zuidwaarts (heeft wat meer warmte nodig).

.
Ruwe berk (wordt wat groter ( 30 m ) dan de Zachte berk ).
Hangende twijgen.
Bij volwassen bomen onderaan de stam een gegroefde schors.


B. Vanlig bjørk ( Betula pubescens )

Heeft twee ondersoorten: (B1 en B2)

B1. Dunbjørk (= Zachte berk) ( Betula pubescens pubescens )
.. .. .. .. .. .. Deze groeit uit tot flinke bomen in het laagland.

1. Geen hangende twijgen.
2. Stam heeft grauwe schors.
3. Twijgen + bladeren zijn zacht behaard.
4. Groeiplaats: vooral op vochtige, venige bodem.

Vochtbehoevend.
Komt in Europa verder noordwaarts (en hoger in de bergen)
.. (vedraagt wat beter de kou).

. Zachte berk ( blijft wat kleiner ( 20 m ) dan de Ruwe berk ).
Twijgen hangen niet, maar blijven schuin omhoog staan.
De stam blijft glad.

In Nederland zie je de Zachte berk o.a. massaal in hoogveengebieden als
.. Bargerveen (Drenthe)


B2. Fjellbjørk (= Fjellberk) (Betula pubescens czerepanovii)

...Stam:
... Deze
heeft veelal een kromme stam. Dat wordt veroorzaakt door
... veel sneeuwval en wind. Daarnaast zie je dikwijls meerdere stammen
... op dezelfde wortel. (Groeien ze echter in goede omstandigheden,
... zoals soms bij seters, dan kunnen ze wel mooie rechte stammen en
....regelmatige kronen hebben).
...Verjonging: zaadontkieming en wortelopslag.
... Fjellberken kunnen zaad laten ontkiemen bij lagere temperatuur dan
... naaldbomen. Daarom heb je bijna overal Fjellberken in het fjellbos.
... Verjonging is daarnaast niet helemaal afhankelijk van zaadontkieming.
... Ze kennen ook wortelopslag (bij oude bomen). Dit houdt in dat er
... aan de wortels knoppen ontstaan, waaruit jonge takken gaan groeien.

.
Fjellberk: hier een tamelijk kleine, kromme, meerstammige boom.
.. De Duitsers noemen hem daarom Krumm-Birke ! )


C. Dvergbjørk (Dwergberk) (Betula nana):
..
Deze kan naargelang de omstandigheden langs de grond kruipen of
..struikvormig zijn tot ½ meter hoog.
..(het is dus géén boom, maar een laag struikje)
..Ze heeft kleine bladeren ( 1 cm). Ze zijn stijf en hebben een getande rand.
..In de herfst kleuren die prachtig rood.
..De dwergberk groeit op venen in het laagland en heel veel in de fjell,
..dikwijls samen met heide en wilg.
..Maar ze verdraagt daar geen langdurig sneeuwdek.

. Dwergberk: heeft kleine bladeren ( 1 cm). Ze zijn stijf en hebben getande rand.


Weet je aanvullingen en verbeteringen van deze tekst?
Graag een e-mail naar:

e-mailadres

 
. .... . .... .

LAATST BIJGEWERKT : 19-8-2019