.
..ØHAVSSTIEN
. (= HET ARCHIPELPAD)
.. Deeltraject op de eilanden Tåsinge, Langeland en Ærø ..85 km .

 

Det Sydfynske Øhav (= De Zuid-Funense Archipel)
Deze archipel (eilandengroep) ligt ten zuiden van het hoofdeiland Funen. De zee is er heel ondiep ( enkele tientallen meters ). Er zijn vele eilanden en eilandjes.
In enge zin wordt het beperkt tot de roze eilandjes in de onderstaande kaart.
In ruime zin telt men ook nog de grote eilanden Ærø en Langeland erbij.
Hun namen eindigen veelal op ø of holm. Die betekenen beide eiland.

Deze Zuid-Funense Archipel is één van de mooiste gebieden van Denemarken.

Een goede introductie vind je achterin je wandelgids in het hoofdstuk Know your Archipelago.
.

Tot de Zuid-Funense Archipel behoren de eilanden ten zuiden van het hoofdeiland Funen.
In enge zin betreft het de roze eilandjes. In ruime zin telt men ook nog Ærø en Langeland
erbij.


Øhavsstien .(Het Archipelpad):
Misschien wel Denemarkens mooiste langeafstandspad. Je wandelt over drie grote eilanden met een aardig kleinschalig landschap. Daarbij passeer je authentieke dorpjes met mooie vakwerkhuisjes. Ook zijn er kastelen en landhuizen.
Je volgt op deze wandeltrektocht veelal de prachtige kustlijn. Daar is het dus een
echt kustpad.
Wanneer je midden op de eilanden bent,
zoals bij Tranekær, zie je dat het daar ook erg mooi is.

. ØHAVSSTIEN .( MIJN GEKOZEN DEEL = doorgetrokken lijn)

Mijn gekozen deel was de hele route op Tåsinge en Ærø,
maar slechts het noordelijke deel op Langeland.


. Gedetailleerder kaartje van de eilanden Tåsinge, Langeland en Ærø

Op deze kaart zie je dat er geen bos is op Ærø.
Het is in het verleden in de steenfabrieken verdwenen.
Men begint nu weer met herbebossing.


Fotoalbums:
www.traildino.nl/trace/co...

http://commons.wikimedi...


Mooiste gedeelten:
Dit langeafstandspad heeft vier zeer mooie gedeelten.
( De laatste drie zijn in mijn wandelvoorstel opgenomen (zie bij Van dag tot dag).
Trente Mill ― Faborg
.. (14 km) .... (Up and down)
Through the hills of
Svanninge Bakker and Svanninge Bjerge to the old market town of Faaborg.
Vindeby ― Lundby
.. (13 km) .... (Castle and woods)
Via the skipper village Troense and Valdemars Slot to Lunkebugten bay.
Tranekær ― Dageløkke
.. (9 km) .... (Along the coast)
Through woods, along coast, past Egeløkke Estate to Dageløkke Harbour.
Marstal ― Lille Rise
.. (11 km) .... (Meadow and cove)
From Marstal, via Kleven Strandenge (seaside meadows) and Gråsten Nor (cove) to the village of Lille Rise.Svendborgsundbroen (letterlijk: de Svendborg zee-ëngte brug) is erg laaaaaaaaang.
Je kijkt vanuit Svendborg zuidwaarts naar het eiland Tåsinge.


Lengte en tijdsduur: 85 km
Als je deze wandeltrektocht met een lichte dagrugzak loopt , terwijl je de hoofdbagage laat bezorgen, kun je het traject in 5 dagen doen.(zie verderop bij Van dag tot dag).
Ga je echter met
trekkingrugzak en tent dan heb je zo'n indeling niet nodig. Je bent dan vrij in doen en laten en kunt 's avonds altijd wel een.tentplek vinden. Je hebt dan wel enkele dagen méér nodig, omdat je met een trekkingrugzak.minder kilometers per dag aflegt.


Deense weerdienst :
www.dmi.dk/lokation/sho....


Beste periode: Juni, juli en augustus.
Wil je naast wandelen óók zwemmen in zee, dan valt juni af,.vanwege de nog lage
zeewatertemperatuur.
In september is het al vroeg donker.

Men heeft meer uren zonneschijn dan het gemiddelde van Denemarken.

.Klima Station Marstal
apr
mei
jun
jul
aug
sep
okt
.Gemiddelde maximumtemp. °C
11
16
20
22
21
18
12
.Maandsom neerslag (mm)
41
43
46
67
74
56
60
( Gem. maximumtemp. De Bilt ) 14 18 20 23 23 19 15Troense staat vol prachtige vakwerkhuisjes.


Troense.


Zwaarte:

Lichte dagwandelingen.
Je maakt geen hoogtemeters van betekenis.


Routemarkering: nog met beginnersfouten.
- De bermpalen waren te laag. Ze hadden de neiging achter het onkruid te verdwijnen.
- Soms stonden ze ook op een ongelukkige plaats, zodat ze niet
opgemerkt werden.
Deze combinatie van te lage palen en niet altijd de beste plek maakt kaartgebruik noodzakelijk.
De route vinden was echter geen groot probleem, omdat ze grotendeels langs de kust loopt.De 400-jarige Ambrosius-eik heeft een omtrek van 7,3 m, dus een diameter (= middellijn) van meer dan 2 m.
In het algemeen komt de ouderdom met gebreken. Hier valt het wel mee.
Je ziet wat weggerotte lagere takken, maar de stam is niet hol.
.

Valdemars Slot.


Bevoorrading:
Levensmiddelen: geen probleem.
Naast de plaatsen Svendborg, Rudkøbing, Spodsbjerg, Lohals, Marstal, Ærøskøbing en Søby zijn er nog enkele campings en jachthavens die ook een winkeltje hebben.

Drinkwater:
ook geen probleem.
Bij veel andere langeafstandspaden wordt dikwijls de kerkhof bezocht om de veldflessen te vullen. Hier bij Øhavsstien is dat vooral de haven met zijn openbare toiletten. Daarnaast campings en huizen.


'Kaffepletter' (Coffee spots) waar je kunt pauzeren:
Wij zouden zeggen: picknickplaatsen. Er stond daar een tafel met zitplanken. Sommige kaffepletter gaven goede beschutting tegen de wind, andere helaas niet.


ANWB Campings:
Zie voor een overzicht anwbcamping.nl/denemarken


Wildkamperen:
Dit is aan de kust officieel toegestaan. Ook elders gaf het mij geen problemen.
Vul je veldflessen bij een haventje (daar zijn toiletten) en zet de tent verderop aan het strand.
Neem een tamelijk windvast tentje mee, dan word je niet te zeer ingeperkt in de keuze van de tentplek.Tranekær Slot.

Grotendeels kustpad: denk aan windjack.
De route is grotendeels een kustpad. Aan de westkant van de eilanden betekent dat nogal harde wind. Neem dan ook een windjack of sweater mee. Aan de oostzijde heeft men daar weinig last van. Je zag er soms bos met imposante beukenbomen bij het strand. En die bomen waren niet misvormd door de wind.


Muggenolie: niet nodig gehad.
Omdat de route veelal langs de kust gaat, is er te veel wind voor insekten. Ook is er op die eilanden te weinig stilstaand water om als broedplaats te dienen. Hierdoor waren muggen en knudjes afwezig. Voor Scandinavië een ongekende luxe.


Kenmerken van de Oostzee:
Het zoutgehalte is slechts 10 ‰.
Dit is zéér laag in vergelijking met bijvoorbeeld de Noordzee, die ongeveer 35 ‰ heeft. Het wordt veroorzaakt door:
1. de vele rivieren die erin uitmonden,
2. de kleine verbinding die deze binnenzee heeft met de Noordzee, en
3. de weinige verdamping in de Oostzee.
De getijden zijn te verwaarlozen.
Het onderscheid tussen laag en hoog water is hooguit enkele decimeters.
Het is een kalme zee.
Afgezien van zo nu en dan een stormhoogwater. Dan ontstaan er hoge golven en een hoge waterstand (meer dan 1 meter boven normaal).
Er ligt weinig aangespoeld afval op de stranden.
Blijkbaar gooien de schepen bij deze binnenzee minder overboord en/of maakt men de stranden schoon.


Kustafslag: kliferosie en brandingsterras:
Je vind hier op veel plaatsen een lage kustklif met een smal strand en een. brandingsplatform.
1. Deze lage keileemkliffen (keileem = grondmorene) zijn veelal minder dan 10 m hoog. Soms zie je de zwerfkeien half uit de klifwand steken.
2. Op het smalle strand liggen naast zand dikwijls ook grind, rolstenen en soms ook zwerfkeien (zie foto hieronder). Deze zijn uit de grondmorene gewassen.
3. Waar zo'n keileemklif door de werking van de branding terugwijkt, vormt zich. een bijna horizontaal brandingsplatform (eng: wave-cut platform). Dat platform helt slechts een klein beetje zeewaarts en je moet dan ooktientallen meters de zee in lopen voordat je kopje onder gaat. Hier op deze eilanden valt het brandingsplatform niet droog vanwege het geringe. getijverschil. Dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld de. brandingsplatformen in Bretagne en Oost-Engeland die bij laag water wel droog liggen.Zwerfkeienstrand ten zuiden van Dageløkke.
De klif bestaat uit grondmorene (keimergel en keileem) dus ongesorteerd. Hier en daar steekt een zwerfkei half uit de klifwand.
Das Inlandis hat die Geschiebe vom Norden mitgebracht, geschoben. Deshalb nennt man sie Geschiebe
( = zwerfstenen; letterlijk: geschovenen), die größeren von ihnen auch Findlinge ( = zwerfblokken). Es sind harte Gesteinsbrocken unterschiedlichster Art, Herkunft und Größe, eingebettet in
die eiszeitlichen Ablagerungen (= afzettingen).
Werden diese Ablagerungen
an den Steilküsten abgetragen
( geërodeerd, afgebroken ), so bleiben die Geschiebe (zwerfstenen) , manche viele Tonnen schwer, an den Stränden zurück.
Einen Strand, an dem die Geschiebe als Gerölle (= rolstenen) sehr dicht liegen, bezeichnet
man als Geschiebestrand (=zwerfstenenstrand). Wenn sich besonders große Geschiebe häufen, spricht man von einem Geschiebeblockstrand (=zwerfkeienstrand)


Zie voor een goede introductie van de verschillende kustvormen:
engeland_coastal-landscapes


Verlenging route mogelijk:
In mijn wandelvoorstel zaten drie zeer mooie deeltrajecten.
Er bestaat nog een vierde:

Trente Mill ― Faborg (14 km) .... (Ups and downs)
Through the hills of Svanninge Bakker and Svanninge Bjerge to the old market town of Faaborg.


Ærø heeft erg weinig bos:
Dit in tegenstelling tot de andere twee grote eilanden. Het is in het verleden allemaal verdwenen in de steenbakkerijen. Toch is het landschap er niet saai en kaal. Het golvende terrein met allerlei
bosjes en houtwallen geeft variatie genoeg.Ærøskøbing: De bewoners van het lichtgroene huis kunnen met de twee zijraampjes een groot gedeelte van de straat overzien.
.

Ærøskøbing.
Zie o
ok enkele mooie foto's op: http://foto.melenhorst.net/Landen/Denemarken/Ærø/index.html


Eindbeoordeling: een echte top trail.
Dit deeltraject is het beste langeafstandspad van Denemarken. Deze drie eilanden zijn niet alleen aan de kust mooi, maar ook landinwaarts. Vergelijk dat eens met bijv. Bornholm, waar je alleen een aardige kuststrook hebt.


Beste websites:
http://www.detsydfynsk....

http://vandreruter.dk/va....

Van dag tot dag volgens Nieuw venster www.vagabondtours.dk

.TÅSINGE:

 1.  Svendborg Rudkøbing .22km.. (Castle and woods)
- From the Svendborg Sound Bridge in the north,
- across Tåsinge ( and Siø ) to Rudkøbing in the south.
- The trail takes you through the picturesque old shipmasters' vilage
of Troense.
- Troense provides magnificent views across the narrow strait to Thurø ...
- The trail meanders through the coastal forests, past beautiful Valdemar's Castle (a detour worth ! ) and
- Ambrosius Stub's oak tree, before
- continuing along the coast east of Nørreskoven woods and Dyrehaven park, where Elvira Madigan and Sixten sparre ended their lives, and
- along the scenic coastline of Lunkebugten, offering several historical and scenic sights on the way.

- Further through Tvede Skov (woods) near Vemmenæs and across the causeway (= dam als weg) to Siø.
- It then leads you over the delightful Langeland Bridge to Rudkøbing.

- (Overnachting in Rudkøbing).

.LANGELAND:

 2.  Spodsbjerg Tranekær .. 12 km
- (Eerst met de bus naar Spodsbjerg).)..

- From Spodsbjerg along the somewhat flat east coast flanked by the beautiful Stengade Strand to Stengade Woods.
- It then passes the fortifications from the Napoleontic
wars,
- continues along the coast and
- cuts in through Bukkeskoven woods to Tranekær.

- (Tranekær By is een van de best bewaarde kasteeldorpen in Denemarken. Je hebt voldoende tijd het kasteel en dorp goed te bekijken.
- (Overnacht in de Tranekær Gæstgivergård.)

 3. Tranekær ― Lohals .. 19km .. (Along the coast)
-
From Tranekær , past Flådet and north through Åsø Woods to the coast south of Helletofte.
- From here it continues along the coast (From the top of the cliffs there is a beautiful view out over the sea),
- past Emmerbølle Strandcamping and Egeløkke to Dageløkke, the old brickworks harbour.

- From Dageløkke along the west coast
of Langeland,
- past Skattebølle and Stoense Havn to Lohals.
-
(Met de bus naar Rudkøbing waar je overnacht)

.ÆRØ:

 4. Marstal ― Ærøskøbing ...... 16 km .... (Meadow and cove)
- (Eerst met de veerboot naar Marstal).
- Through the skipper village of Marstal,
- (Vul de veldflessen bij vertrek uit Marstal)
- past Ommel Church,
- the salt meadows
(= kwelders) by Kleven and
- the galley grave at Kragnæs,
- crossing the dike at Gråsten Nor and past Ellemose Banke tot the village of Lille Rise.
- Further to Lille Stokkeby and to the coast.
- From here, it continues past the natural playground, the solar panel installation and the charming fisheren's houses and into the harbour town of Ærøskøbing, the capital of Ærø.

 5.  Søby Ærøskøbing ...... 16 km .
- (Eerst met de bus naar Søby
).
- From Søby through Vitso Nor
- past Søbygaard Estate to Ærø Nature Reserve and
- via Borgnæs and Stokkeby Nor,
- past the Strandskoven recreational area to Ærøskøbing.Strandhuisje in Marstal.


Wandelgids:

The Archipelago Trail ; A walking tour of the
South Fyn Archipelago

Jesper Vagn Christensen
ISBN: 978-87-993992-2-2
De teksten in deze gids zijn erg goed.
De deelkaartjes met schaal 1: 50.000 voldoen
alleen waar het pad langs de kust loopt.
Daar is het kaartlezen betrekkelijk eenvoudig.
Het formaat van deze gids is onhandig groot, zodat ze niet goed in
de jaszak/broekzak past.
Door de gelijmde rug is het stug en laat het zich niet goed omvouwen.


Kaart:
Ik heb gebruik gemaakt van de deelkaartjes in de wandelgids.
Het zijn fragmenten van de 1: 50.000 topografische kaart.
Zoals ik hierboven al zei, voldoen ze prima waar het pad langs de kust
loopt. Verder van de kust af biedt deze schaal te weinig detaillering.
Bij het Turistbureau in Svendborg had men een gratis overzichts-
kaart, de Archipelago Map 1: 125.000.


Een dun maar zéér informatief boekje:
.

Kliff & Strand - Unsere...
Rolf Reinicke,
Demmler verlag

Het geeft uitleg over de landschappen aan de Oostzeekust. Warm aanbevolen !


Wandelgids is te bestellen bij:
Reisboekwinkel de Zwerver ( webshop voor reisgidsen en landkaarten) 
Overnachting:

Voor mooi gelegen vakantiehuisjes in de natuur
ga je naar Natuurhuisje.nl

.Reactie van Fred Toorenburgh:

Beste Piet,

Onlangs wandelden we met veel plezier de øhavsstien.
Wij hebben daarbij gebruik gemaakt van Vagabond tours om deze reis voor ons te organiseren.
Zij hebben dit perfect gedaan: vervoer bagage, hotels, B&B, overtocht met ferry's, etc. Voor ons een onbezorgde prima georganiseerde reis.
Omdat we nogal hebben moeten zoeken naar een touroperator, is het misschien handig om hen te noemen op je website onder het kopje overnachting en ( www.vagabondtours.dk let op de tweede a in Vagabond).

Overigens je hebt een perfecte website die ons op het spoor van de wandeling heeft gezet !

Succes.... Deze wandelsite is niet-commercieel, onafhankelijk en 100% gratis.
... Dat is enkel mogelijk door de steun van de lezers.
... Door een kleine donatie kun je je waardering tonen en
.....meehelpen om de website gratis online te houden !

..............................................
... • Betaal met deze knop in een paar klikken via je eigen PayPal-saldo.
... • Heb je zelf nog geen PayPal-rekening, dan kun je toch via PayPal
...... vanaf j
e creditcard geld overmaken.

....Uiteraard kun je ook doneren door overschrijving op mijn
.. ING-bankrekening:

.. IBAN : NL38 INGB 0003 5057 89
.. BIC : INGBNL2A
.. t.n.v. P. C.M. Smulders.

 

Weet je aanvullingen en verbeteringen van deze tekst?
Graag een e-mail naar:

e-mailadres

. .... . .....

LAATST BIJGEWERKT : 7-1-2019