.
HØGÅSEN , 312 - 316 m
( Uitzichtheuvel met mooi dennenbos aan de Drammensfjord )

 

 


4 uur ( zuivere looptijd ).
Lichte wandeling ( Je stijgt heel langzaam ruim 300 hm bij de
................................... beklimming van de heuvel Høgåsen.
................................... En verderop op de oostflank van de heuvel
................................... Ådneåsen ook nog 150 hm.)

Deze zeer bijzondere wandeling is niet geschikt voor iedereen.
.. Het gedeelte rondom Høgåsen is een wildernis.
.. Je moet daar niet in paniek raken als je even een markering mist.
..
Zorg dat je de terugweg goed inprent, zodat je bij onvoldoende
.. zelfvertrouwen kunt omkeren.
.. Lukt het je echter om deze wandeling in je eentje te volbrengen,
.. dan kun je in Noorwegen probleemloos overal terecht.

Rondwandeling bij Berger, een dorpje aan de Drammensfjord ten zuiden
.. van Svelvik.

Boswildernis met rotsformaties en enkele kleine veentjes.

Deze boswildernis is zeer onoverzichtelijk, maar de route is
.. gemarkeerd in het terrein. Je ziet er meerdere kleuren:
.. geel/oranje voor de skiërs in de winter (zij gaan óver de veentjes heen)
.. en blauw voor de wandelaars 's zomers (zij gaan óm de veentjes heen).


Deze wandelroute volgt ook een stukje van het kustpad (Kyststien).
.. Dat is overal goed gemarkeerd.

Dit bosgebied is klassiek terrein voor de sport "orientering".
. .Men krijgt dan een kaart met daarin een aantal aangetekende punten,
.. Men probeert dan die in zo kort mogelijke tijd te bereiken............ Groen = bos. ............. Geel = landbouwgebied.
Rode streepjeslijn is gemarkeerd in het terrein; de paarse streepjeslijn niet.
Dit kaartfragment is voldoende. Je hoeft dus geen turkart te kopen.

Een goede kaart van heel Noorwegen vind je op : www.norgeskart.no/#5/378604/7226208

Høgåsen is een langgerekte heuvel. Daarom heb je hier twee hoogtecijfers
.. ( 312 m en 316 m ) in de kaart.


Routebeschrijving:
• Volg de wegwijzers naar Berger kirke en parkeer daar de auto.
• Achter de kerk zie je het kustpad (Kyststien). Volg dat in zuidelijke richting.
.. Het is met blauwe verfstippen gemarkeerd in het terrein.
• Na de brug over de beek gaat Kyststien verder zuidwaarts.
.. Wij niet, wij verlaten hier het kustpad en lopen over de weg langs de beek
.. westwaarts. Vanaf hier is de route enige tijd niet gemarkeerd, maar
.. gemakkelijk te vinden. In de kaart de paarse streepjeslijn.
• We stijgen geleidelijk. ( Ook de volgende wegen en paden doen dat, totdat
.. we bovenop de heuvel Høgåsen op 316 m hoogte aangekomen zijn.
• We passeren de watervalkloof Fossekleiva.
• Bij de weg 319 aangekomen, sla je linksaf.
.. Loop enkele honderden meters over het fietspad tot aan de brug over de
.. beekkloof.
• sla voor die brug rechtsaf de steenslagweg Blindemannsveien in.
.. Deze weg voert door een beekdal met enkele langgerekte stuwmeertjes
.. De weg verandert hier geleidelijk in een tractorweg.
.. Je passeert een skihut.
• Na enkele kilometers bij het bordje: Høgåsen 2 km ga je rechtsaf een steil
.. bospad in. (Het is eigenlijk geen pad, maar een drooggevallen beekje)
• We stijgen rustig door en zien het meer Blindevatn beneden tussen de bomen.
• Na een tijd buigt het pad oostwaarts (zie ook kaart) en we volgen opnieuw een
.. klein beekje.
• Er verschijnt een hoge rotswand, waar we aan de westzijde omheen lopen.
• Boven op zie je het steenmannetje van de Høgåsen (312 m).
.. Er zijn daar enkele mooie uitzichten richting fjord.
• Volg het pad verder noordwaarts over de schaars beboste, langerekte heuvel.
• De afdaling is een kopie van al het vorige, maar nu in omgekeerde volgorde.
.. Eerst paden door kleine beekjes. Daarna kom je bij een tractorweg, daar rechtsaf.
.. Geleidelijk aan voert de tractorweg door een steeds diepere beekkloof.
• Langs boerderij Auke naar de hoofdweg.
• Vanaf hier volg je het kustpad (Kyststien) zuidwaarts helemaal tot Berger kirke.
• Let op ! Het kustpad loopt niet overal langs het water.
.. Vanaf Ådne gaat het over de oostflank van de Ådneåsen.
.. Het laatste deel van Sand naar Berger volgt echter weer wel de kust.

• Bij laagwater loop je bijna overal over het blokkenstrand.
• Voor het geval van hoogwater heeft men enkele meters hoger een paadje
.. gemaakt van rotsblokken.

De heuvel Høgåsen

Een ås is een heuvel.
De ondergrond bestaat hier aan de Drammensfjord uit graniet.

In de ijstijd is deze langgerekte heuvel blankgeschuurd door het ijsdek.
Na die ijstijd heeft zich boven op de rotsen nog weinig nieuwe bodem
gevormd. Dan komen alleen in aanmerking weinig eisende soorten,
zoals Grove den, Berk, Heidesoorten en lichenen.
Hier zien we ver uit elkaar staande Grove dennen en als ondergroei
Struikhei en Blauwe bosbes. Een zeer fraai geheel.
( Ditzelfde beeld zien we bij de Jonsknuten-wandeling bij Kongsberg.)

.
Boven op de langgerekte heuvel Høgåsen.
Ze is daar schaars bebost.

 


Een van de langgerekte stuwmeertjes langs de Blindemannsveien.


Links het steenmannetje van Høgåsen. Op de achtergrond de Drammensfjord.
.. Er zijn hier enkele mooie uitzichten richting fjord.


Er zijn ook wat kleine veentjes.


• Er lopen in dit gebied langgerekte ruggen en laagtes gescheiden door metershoge
.. rotswanden. Het lijkt wel alsof er breuklijnen in dit gebied zijn met horsten en slenken.


De diepe beekkloof ten westen van boerderij Auke.
Langs de beek ( linksonder) was net voldoende plek om de tractorweg aan te leggen.


Een van de strandjes langs het kustpad (Kyststien).


Bij laagwater loop je over het blokkenstrand.Bij hoogwater enige meters hoger over een pad gemaakt van rotsblokken.

 

Paden en wegen in deze boswildernis:
In zo'n boswildernis volgt de mens de waterlopen.
Een beekje maakt door de tijd een insnijding in de rots. De insnijding stijgt/daalt mooi geleidelijk. Als je dat als pad gebruikt, loop je relatief
gemakkellijk.
Iets dergelijks geldt ook voor de tractorwegen. Ook zij volgen dalen
en kloven.
Langs het stuwmeertje Seterdammen ligt een tractorweg in het beekdal.
Zo kom je hier gemakkelijk omhoog/omlaag.
En ook ten noorden van de Høgåsen ligt een tractorweg in een diepe beekkloof. Ook daar kom je mooi geleidelijk omhoog/omlaag.
Wel was hier veel minder ruimte en is de kloof nu helemaal gevuld met
de beek en tractorweg erlangs.

 

Belangrijke boomsoorten in Noorwegen:
Zie deze pagina.


... Deze wandelsite is niet-commercieel, onafhankelijk en gratis.
... Dat is enkel mogelijk door steun van de bezoekers.
...
... Heb je hier goede info gevonden, toon dan je waardering door een
... kleine donatie voor het vele werk.
... .Zo kan de website ook gratis blijven en uitgebouwd worden!

............................................... .
... • Betaal met deze knop in een paar klikken via je eigen PayPal-saldo.
... • Heb je zelf nog geen PayPal-rekening, dan kun je toch via PayPal
...... vanaf j
e creditcard geld overmaken.

....Uiteraard kun je ook doneren door overschrijving op mijn
.. ING-bankrekening:

.. IBAN : NL38 INGB 0003 5057 89
.. BIC : INGBNL2A
.. t.n.v. P. C.M. Smulders.Andere mooiste dagwandelingen Zuid-Noorwegen vind je op:
www.pietsmulders.nl/noorwegen_zuidnoorwegensmooistedagwandelingen.html

LAATST BIJGEWERKT : 3-3-2020.